IJsselstein zet in op bereikbaarheid

IJSSELSTEIN – Met het door de gemeenteraad aangenomen Mobiliteitsplan zet de gemeente de komende tien jaar in op een goed bereikbaarheid van IJsselstein. 

Dat betekent onder meer: de gewenste extra aansluiting op rijksweg A2, vanwege de aanleg van bedrijventerrein De Kroon en de bouw van 1.500 woningen in het Kromme IJsselpark (IJsselstein Zuid-Zuid). Met de omlegging van de N210 worden ook de huidige kruisingen Utrechtseweg en Baronieweg ontlast en kan worden ingezet op een betere busverbinding met Nieuwegein en Houten. Daarnaast wil de gemeente beter aansluiten op regionale fietsverbindingen om het fietsgebruik voor woonwerkverkeer te bevorderen. Aanvullend werd een motie van de VVD werd aangenomen om de verkeersveiligheid op de Overtoom- de plek die door veel inwoners als gevaarlijk wordt ervaren - te verbeteren.

Meer berichten