<p>Uitzicht vanaf de Gerbrandytoren over IJsselstein, een stad waar straks wellicht geen bewonersgroepen meer actief zijn. (Foto: Lysette Verwegen)</p>

Uitzicht vanaf de Gerbrandytoren over IJsselstein, een stad waar straks wellicht geen bewonersgroepen meer actief zijn. (Foto: Lysette Verwegen)

(Foto: )

Toekomst IJsselsteinse bewonersgroepen onzeker

Er lijkt een einde te komen aan de jarenlange discussie over wijkgericht werken tussen bewonersgroepen en de gemeente. De groepen hebben vorige week, na onderling overleg, besloten de besprekingen met de gemeente op te schorten.

IJSSELSTEIN - In een brief aan de gemeente geven de bewonersgroepen - Achterveld-Groenvliet, IJsselveld-Oost, IJsselveld-West en de penningmeester van het Centrumgebied - aan, het overleg op te schorten tot de gemeente akkoord gaat met een aantal voorstellen betreffende het wijkbudget, waaruit wijkactiviteiten worden bekostigd. Ook willen de bewonersgroepen duidelijkheid over het bewonersadviesplatform; een overlegorgaan dat de gemeente wil oprichten. De vierde bewonersgroep, Europa-Oranjekwartier, kan zich vinden in de inhoud van de brief, maar niet in de toonzetting.

Struikelblok
Met het overhevelen van het totale wijkbudget van 60.000 euro van Pulse naar de gemeente, is voor de bewonersgroepen de maat vol. In een gezamenlijke stichtingsvorm mogen de groepen een kwart van het budget zelf beheren. “Dat doet afbreuk aan de autonomie van de bewonersgroepen en is in sommige wijken niet eens haalbaar, omdat er bij de start van het jaar al een tekort zou zijn om de - vaak al jaren lopende - activiteiten rechtstreeks te bekostigen”, aldus de voorzitters. Het steekt: “We gaan al jaren verantwoord met ons budget om en hebben zelfs doelreserves kunnen opbouwen om grotere projecten te kunnen realiseren en onderhouden.” Bewonersgroepen huldigen - uit ervaring - het standpunt dat zij in het algemeen beter weten dan de gemeente wat van belang is voor de leefbaarheid in hun wijken. “Wij wonen er immers. En we zijn blij als ook andere bewoners actief worden. We betreuren het dat de gemeente niet ingaat om ook deze initiatieven via de stichting te faciliteren.”

Adviesplatform
De bewonersgroepen kunnen zich ook niet vinden in het door de gemeente voorgestelde bewonersadviesplatform. “De doelstelling is niet duidelijk. Waar moeten we adviezen over geven, want leefbaarheid is een breed begrip. En zijn die adviezen bindend of vrijblijvend?” In plaats van een adviesplatform hebben de bewoners contactpersonen nodig: “Om snel samen te werken in acute situaties waar de algemene meldingskanalen onvoldoende zijn of niet werken. Dat past bij onze hands-on aanpak.” De bewonersgroepen willen ook een convenant met de gemeente waarin afspraken voor minstens vier jaar zijn vastgelegd.

Teleurgesteld
De gemeente zegt teleurgesteld te zijn over de reactie en zich intern te beraden over de voortgang van het proces. “Onze insteek was om met alle betrokkenen bij het wijkgericht werken te komen tot een constructie waar alle partners zich in kunnen vinden. Op deze manier gaat dat ons helaas niet meer lukken.”


Lysette Verwegen

‘Voorstellen gemeente zijn niet haalbaar en onduidelijk’

Meer berichten