Tweede meepraatronde windmolens en zonnevelden

Tweede meepraatronde windmolens en zonnevelden

Er zijn zonnevelden en/of windmolens nodig, wil IJsselstein in 2050 een energie- en klimaatneutrale gemeente zijn. Daarom organiseert de gemeente een tweede participatieronde om reacties en suggesties van inwoners te peilen.

IJsselstein - In oktober zijn de eerste ‘gesprekken’ gevoerd met inwoners en lokale ondernemers via twee digitale bijeenkomsten. Ook is er een online enquête uitgezet. Respondenten noemen het beschermen van natuur en karakteristiek landschap als belangrijkste voorwaarden voor de keus van de locatie. Ook leven er zorgen over mogelijke overlast bij windmolens door slagschaduw en geluid of het weerkaatsen van licht bij zonnevelden. Een deel ziet liever helemaal geen windmolens. Tegelijkertijd geeft ook een deel aan dat zij, als ze moeten kiezen tussen 30 voetbalvelden zonnepanelen of één grote windmolen, de voorkeur geven aan één grote windmolen. De grootste zorg bij grote zonnevelden betreft de ruimte die zij innemen.

De gemeente vraagt inwoners en lokale ondernemers nu om tussen 30 november en 14 december een tweede vragenlijst in te vullen. Op 14 december van 19:30 tot 21:30 organiseert de gemeente een digitale bijeenkomst. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via www.ijsselstein.nl/energietransitie. Ook de enquête staat hier vanaf 30 november online.

Meer berichten