Logo zenderstreeknieuws.nl


Heel IJsselstein in de zon!

Gemeente IJsselstein heeft de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Het verduurzamen van bestaande woningen levert hierin een belangrijke bijdrage. Om u beter te helpen uw woning te verduurzamen is een groepsaankoop voor zonnepanelen gestart.

Met de groepsaankoop wil de gemeente ervoor zorgen dat het aandeel lokaal opgewekte duurzame energie in de gemeente stijgt. Het doel is een vertienvoudiging van zonne-energie (van 1,6 naar 16 TJ) in 2020 en een verdubbeling van adressen met zonnepanelen (van 450 naar 900). De groepsaankoop loopt via het Regionaal Energieloket. Op acties.regionaalenergieloket.nl vindt u meer informatie over de groepsaankoop en kunt u zich inschrijven.

Bewonersbijeenkomsten
Wilt u meer weten? Kom dan naar één van de avonden in de bibliotheek – Overtoom 7 in IJsselstein. De eerste vindt op maandag 19 juni en de tweede op woensdag 21 juni plaats. De avonden starten om 19.30 uur en eindigt rond 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur).

Reageer als eerste
Meer berichten