Logo zenderstreeknieuws.nl


Annemarie Doesburg, Lucie Janssen en Marianne van Schaik werken met collega's en vrijwilligers aan de bibliotheek als huiskamer van de stad. (Foto: Lysette Verwegen)
Annemarie Doesburg, Lucie Janssen en Marianne van Schaik werken met collega's en vrijwilligers aan de bibliotheek als huiskamer van de stad. (Foto: Lysette Verwegen) (Foto: Lysette Verwegen)

De bibliotheek van nu als de huiskamer van de stad

IJsselstein - De bibliotheek op zich is bekend genoeg. "Maar we doen meer dan mensen weten", vertellen bibliotheekmedewerkers Marianne van Schaik, Lucie Janssen en Annemarie Doesburg. En dat gaat in de vakantie gewoon door.

De bibliotheek is meer dan boeken lenen en boetes betalen bij te laat terug brengen. "Die boete is zelfs afgeschaft", vertelt het drietal. "Ouders werden er kriegelig van en de mensen die de bibliotheek het hardst nodig hebben bleven erdoor weg. Wij willen geen drempels, daarom zijn abonnementen tot 18 jaar gratis en betalen studenten de helft." Klantvriendelijkheid voor alles. "We hebben verschillende abonnementen, alles inclusief de online bibliotheek en diensten als internet, cursussen, e-books en apps. Ook voor U-pashouders is er een regeling." De bibliotheek is voor iedereen. "Kijk eens om je heen: er zitten studenten en zzp-ers te werken in de leeslounge met koffie, gratis wifi en gratis gebruik van de computers. 's Ochtends komen jong en oud de tijdschriften en kranten lezen; ook daar hoef je geen lid voor te zijn."

De bibliotheek heeft alles te bieden voor jong en oud. "Ouders krijgen op het consultatiebureau al informatie over het Boekstartkoffertje. Vooral voor opgroeiende kinderen is veel lezen belangrijk: 'kilometers maken'. Een kind dat dagelijks 15 minuten leest verbreedt zijn woordenschat met duizend woorden per jaar. Een kind dat tijdens de vakantie niet leest krijgt een dip in het leesniveau." Ook volwassenen worden met taal en lezen geholpen. "Denk aan projecten als het Taalhuis; voor mensen met Nederlands als tweede taal, maar ook voor mensen die laaggeletterd zijn."

voor wie aan huis is gebonden zijn er vrijwilligers die bezoek aan huis brengen en eens in de zes weken de boeken, tijdschriften of andere materialen aan huis brengen. "Dat is ook leuk voor een praatje, net als bij Lees & Ontmoet, waar liefhebbers bijeenkomen om over meegebrachte boeken, artikelen of gedichten te praten." Andere ontmoetingsmogelijkheden zijn het Tabletcafé, e-bookspreekuur en de taalinloop. "We willen de huiskamer van de stad zijn. Inclusief een piano en permanente expositieruimte."
De bibliotheek haakt dan ook aan bij steeds meer evenementen. "Denk aan de Sprokkelroute, de opening van het cursusseizoen, voorleesweken, Fulco's Vocaal Festival en meer. En we zijn de thuishaven van 'Uit in IJsselstein', waar alle kaarten en informatie over toeristische en recreatieve activiteiten te vinden zijn." Dat maakt de IJsselsteinse bibliotheek uniek. "We zijn een actieve bieb. Ook dankzij onze zestig vrijwilligers. Zij maken het mogelijk onze doelen te realiseren; voor héél IJsselstein."

Reageer als eerste
Meer berichten