Logo zenderstreeknieuws.nl


Jiska van der Schans, Ashwin Hartman, Helene Wielinga, Hans Tuls en Alexandra Maris bespreken geschiedenis en toekomst tussen de verhuisdozen. (Foto: Lysette Verwegen)
Jiska van der Schans, Ashwin Hartman, Helene Wielinga, Hans Tuls en Alexandra Maris bespreken geschiedenis en toekomst tussen de verhuisdozen. (Foto: Lysette Verwegen) (Foto: Lysette Verwegen)

Groenvlietschool na de vakantie in Zenderpark

IJsselstein - De 'Groenvlietschool' is niet meer, maar De Pijler locatie Groenvliet – zoals de school officieel heet – gaat op in de andere bestaande locatie: De Pijler Zenderpark. Op weg naar de toekomst, maar ook de afsluiting van een stukje IJsselsteinse geschiedenis van een unieke school.

Aan de Lagebiezen staat het schoolgebouw al leeg, want de verhuizing is voor de zomervakantie gestart. Leerkrachten Helene Wielinga, Jiska van der Schans, Hans Tuls en Ashwin Hartman kijken met Alexandra Maris – lid van de Ouderraad - terug op het schoolfeest. "Het laatste feest op ons gave schoolplein", vinden ze. "Overzichtelijk, omsloten, met groen en uit de wind in de zon. Het was een fijn plein." Er klinkt weemoed. "De eerste steen werd gelegd in oktober 1972." De historische Dominee Morreeschool uit de binnenstad ging toen op in de Groenvlietschool die later fuseerde met Het Baken in Zenderpark tot de huidige De Pijler met twee locaties. "En vanaf augustus op één locatie. Maar we nemen de unieke sfeer mee", aldus het vijftal.

Generaties bevolkten het oude gebouw. "Ik heb nog bij Hans in de klas gezeten", vertelt Helene. Mijn dochter bij ons allebei en ook juf Jiska is als leerling op onze school begonnen." In de toptijd telde de school 300 leerlingen. Het laatste schooljaar slechts 85. De kleinschaligheid was zelfs een voordeel. "We zijn van alle markten thuis en kennen alle kinderen, hun ouders en zelfs grootouders", vertellen de leerkrachten. "Die kwaliteiten nemen we mee naar Zenderpark." "Net als de schoolfeesten en de hechte samenwerking met de ouderraad", vult Alexandra aan. "De leerkrachten hebben ons betrokken bij de plannen van het samengaan en de verhuizing. En via een klankbordgroep zijn we ook betrokken bij de onderwijs- en schoolvernieuwing."

Na de verhuizing start het nieuwe schooljaar namelijk met een nieuw onderwijssysteem: het 21e-eeuw leren. "Groepsdoorbrekend, meer keuzeruimte voor de leerlingen, individueel en op verschillende niveaus gericht. Een aantal vakken wordt volgens de Da Vinci-methode in samenhang aangeboden. Dat schept veel ruimte voor de interesse van de leerlingen en dat werkt stimulerend. En wij als leerkrachten houden van nieuwe uitdagingen."

Reageer als eerste
Meer berichten