De IJsselsteinse Column

Blikseminslag

Op 25 juli 1584 werd de Sint Jan kathedraal is 's Hertogenbosch door de bliksem getroffen. Een bliksemschicht trof de 86 meter hoge houten vieringtoren op de kruising van hoofd- en zijvleugels en veroorzaakte een brand die volgens de overlevering zelfs in Utrecht zichtbaar was.

De natuurstenen onderbouw van de toren bleef staan, maar de gewelven liepen grote schade op. In de 'School met den Bijbel' waar ik destijds 'lager onderwijs' ontving, werd mij duidelijk gemaakt dat deze ramp geen toeval was. Hij vond namelijk plaats twee weken na de moord op Willem van Oranje, daags nadat in de Sint Jan een dankmis was opgedragen om de dood van deze vijand van de Kerk van Rome te vieren. Een duidelijker bestraffing door de Voorzienigheid van het 'Roomse gevaar' was nauwelijks denkbaar.
Tja, zo was het onderwijs in de verzuilde jaren '50... Mijn onderwijzer Meester Schrier zou ongetwijfeld ook de hand van de Almachtige hebben gezien in de blikseminslag die vorige week het onsteken van de IJsselsteinse reuzenkerstboom onmogelijk heeft gemaakt. Hij zou zich ook niet hebben afgevraagd waarom de reuzenkerstboom jaren lang ongestoord heeft kunnen branden. Een kerstboom was immers een heidens symbool, dat alleen maar de aandacht afleidde van de 'ware' betekenis van Kerstmis. Meester Schrier was een meesterlijk verteller. Als hij verhaalde over de moord op Willem de Zwijger door de lafhartige Balthasar Gerards róók je de kruitdamp. De gruwelijke moord op een aantal monniken bij Brielle, die te zelfder tijd plaats vond, bleef echter onbesproken. Zijn invloed op mij is dan ook beperkt gebleven tot passie voor geschiedenis. Ik hoop dan ook dat volgend jaar IJsselstein weer trots mag zijn op de grootste kerstboom ter wereld. Want die hádden we, in weerwil van onzinnige claims van concurrenten. Ik heb met hoongelach rivalen gezien op internet, die op een 1000 meter hoge berghelling een paar lampjes neerzetten met tussenruimten van een paar honderd meter. Duvel op zeg, zó kan ik het ook...

Rinus Verweij

Meer berichten

Shopbox