De IJsselsteinse Column

UW-scheiding

"Scheiding is er door" kopte Zenderstreeknieuws afgelopen week. Het einde van UW Samenwerking heeft inderdaad kenmerken van een echtscheiding. Een vriendin zei mij eens: "Je trouwt met iemand om de kwaliteit van je leven te verbeteren. Om dezelfde reden kun je later besluiten om te scheiden." Kijk, dát is nog eens een positieve benadering!

Zo beschouwd zijn we er met zijn allen op vooruit gegaan bij de start van het UW avontuur, en waarachtig: nu gaan we er alwéér op vooruit. En met een nieuw samenwerkings-experiment krijgen we het nóg beter, wacht maar af! Indien niet door de start, dan toch zeker wel door het stoppen van het experiment. Een fles is niet half leeg, maar half vol. Het kost een paar centen, maar daar krijg je dan ook wat voor.
Toch gaat de vergelijking met een echtscheiding mank, want bij een huwelijk is er meestal sprake van zoiets ongrijpbaars als liefde. Daardoor is een huwelijk misschien nog wel gecompliceerder dan een project als UW Samenwerking. Want: wanneer en waardoor is er sprake van liefde, en voor hoe lang? Genoemde vriendin vertrouwde mij ook toe: "De reden om met iemand te trouwen kan later aanleiding zijn om dezelfde persoon de nek om te draaien." Met andere woorden: wat eerst aantrekt kan later afstoten. Als een vrouw van een man houdt zegt ze bijvoorbeeld: "Het is heerlijk dat hij me vrijlaat, en we vullen elkaar zo mooi aan." Als de liefde uitdooft worden dit teksten als: "Ik krijg te weinig tegenspel, en we zijn te verschillend." Liefde is meestal irrationeel, en laat zich niet beargumenteren. En huwelijksproblemen zijn vaak als drijfzand: hoe harder je worstelt om er uit te komen, hoe dieper je wegzakt. Kortom: liefde is een nogal wankele basis voor een huwelijk. Bijna de helft van alle huwelijken strandt, en hoe gelukkig is de andere helft? Een verstandshuwelijk, zoals vroeger gebruikelijk bij de adel, is misschien zo gek nog niet. Dat geldt al helemaal voor een toekomstige gemeentelijke samenwerking.

Meer berichten

Shopbox