Vrijwilligers stonden even voor de klas om over hun organisatie te vertellen. (Foto: Rotary Lopikerwaard)
Vrijwilligers stonden even voor de klas om over hun organisatie te vertellen. (Foto: Rotary Lopikerwaard) (Foto: Lysette Verwegen)

Leerlingen Cals leren van vrijwilligerswerk

Eindexamenleerlingen mavo van het Cals College weten sinds kort hoe belangrijk vrijwilligerswerk is en welke organisaties er in IJsselstein actief zijn. Elf organisaties verzorgden een presentatie over hun werk, in het kader van de maatschappelijke betrokkenheid die het Cals zijn leerlingen graag wil bijbrengen.

IJSSELSTEIN - Terwijl de brugklassers en onderbouw zich met activiteiten concentreren op contacten met ouderen, maakt de bovenbouw zich op om de maatschappij in te gaan. Daarom werd – net als vorig jaar – door het Cals en de Rotaryclub Lopikerwaard een ochtend georganiseerd om de leerlingen te laten kennismaken met het belang van vrijwilligerswerk. De EHBO Vereniging IJsselstein, IJVO, Handjehelpen, VluchtelingenWerk, ZOMO, Taalmaatjes, Voedselbank Lopik, Hospice IJsselstein, Reddingsbrigade IJsselstein, Brandweer Benschop en Theater Pantalone/Theaterstichting Kwibus vertelden de leerlingen over hun werk, en wat vrijwilligers 'om niet', maar vol betrokkenheid en plichtsbetrachting voor een ander doen. "Vrijwilligerswerk is het cement van de samenleving", weet ook Otgera Prick van de Rotaryclub Lopikerwaard. "Daarom ondersteunen we deze organisaties graag: met promotie en financiële middelen." Na afloop was er waardering van de leerlingen, voor drie organisaties een cheque van 100 euro en voor elke organisatie een bon voor een taart van ZOMO.

Meer berichten

Shopbox