Laatste vloerdeel realisatie Kindcentrum WIJ

Laatste vloerdeel realisatie Kindcentrum WIJ
Burgemeester Patrick van Domburg verricht officiële handeling


Kindcentrum WIJ organiseert op maandag 12 maart van 11.00 – 12.00 uur een feestelijke bijeenkomst op het bouwterrein aan de Duitslandstraat 11 in IJsselstein voor alle kinderen, ouders/verzorgers, omwonenden en betrokken partijen. Burgemeester Patrick van Domburg verricht een officiële handeling. Drie kinderen, van de drie partijen die in het gebouw komen (Basisschool WIJ, BSO IJsselstein en VVE Stichting Pulse), dragen een tijdscapsule gevuld met creaties van alle schoolkinderen over hoe zij het heden en de toekomst zien. Zij zullen de tijdscapsule onder begeleiding van leerkrachten en peuterleidsters in de kruipruimte van het gebouw plaatsen.

Achter de schermen wordt door de samenwerkende organisaties hard gewerkt aan de realisatie van Kindcentrum WIJ. Ook de gemeente IJsselstein is nauw betrokken. In januari 2019 is het zover. Dan wordt een spiksplinternieuw gebouw voor onderwijs, BSO kinderopvang en vroeg-en voorschoolse educatie aan de Duitslandstraat geopend.

Basisschool WIJ, BSO IJsselstein en Pulse werken al langere tijd intensief samen om het beste aan kinderen te kunnen bieden. Kindcentrum WIJ biedt drie vormen van samenwerkend onderwijs, allemaal onder één dak én op maat:

- Peuter-en kinderopvang BSO IJsselstein (2 t/m 12 jaar)
- Vroeg-en Voorschoolse educatie VVE Stichting Pulse (2 ½ tot 4 jaar)
- Basisschool WIJ (4 t/m 12 jaar)

Kindcentrum WIJ biedt een gevarieerd aanbod aan van passend, uitdagend en boeiend onderwijs. Ook ná schooltijd. Kinderen volgen hun eigen leerroute. Het Kindcentrum is een gezellige plek waar kinderen zich onder professionele begeleiding kunnen ontwikkelen. Waar ieder kind zich welkom voelt. En waar ieder kind ieder jaar kan doorstromen in dezelfde, vertrouwde en prettige omgeving. Met dezelfde vriendjes en vriendinnetjes. Waar wordt gewerkt vanuit universele waarden en normen.

EINDE PERSBERICHT

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Uitnodiging aan de pers

U bent van harte uitgenodigd om deze feestelijke gebeurtenis op 12 maart bij te wonen.

Het programma is als volgt:

10.50 uur
U bent welkom op het bouwterrein aan de Duitslandstraat 11 in IJsselstein.

11.00 uur (gelegenheid tot het maken van foto’s)
Welkomstwoord door directeur basisschool WIJ Melchior Hendriks.
Burgemeester Patrick van Domburg verricht een officiële handeling.
Drie kinderen plaatsen een tijdscapsule/schatkist in de kruipruimte.
Directeur basisschool WIJ Melchior Hendriks bedankt de kinderen.

11.30 uur
Informeel samenzijn

12.00 uur
Einde bijeenkomst

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Directeur basisschool WIJ Melchior Hendriks
E: directie@paulusschool.nl of T: (06) 517 214 62

Zie ook www.kindcentrum-wij.nl voor meer informatie

Meer berichten