DHL-bezorgers in IJsselstein van stukloon naar uurloon

Bezorgers van DHL in IJsselstein worden voortaan niet meer per pakje betaald, maar per uur. Dat is afgesproken in de nieuwe cao. "De bezorgers gaan meer verdienen en weten beter waar ze aan toe zijn. Ze krijgen betaald voor de uren die ze werken. Zoals het hoort", zegt onderhandelaar Tjitze van Rijssel van vakbond CNV Vakmensen, die deze afspraak met DHL heeft gemaakt.

De bezorgers van de DHL-vestiging in IJsselstein kregen op 22 februari bezoek van CNV Vakmensen. "We willen natuurlijk weten of die afspraak in de praktijk goed loopt", zegt Tjitze. "Daarom maken we van maart een 'meet-maand'. We vragen de bezorgers om alle gewerkte uren in maart bij te houden en te vergelijken met hun loonstrookje. Ze kunnen hun ervaring dan aan ons doorgeven."

De bond bezoekt deze weken zo veel mogelijk van de in totaal 140 DHL-vestigingen in Nederland. Tjitze: "We zijn benieuwd wat de meet-maand oplevert. Als het goed is, gaan de bezorgers er echt op vooruit. Zo niet, dan gaan we daar aanvullende afspraken over maken met DHL."

Eind april bespreekt CNV Vakmensen de overgang van stukloon naar uurloon met de directie van DHL. Daarvoor zijn de ervaringen van de bezorgers erg belangrijk. Voor gesignaleerde problemen wordt gezocht naar oplossingen.

Meer berichten