De IJsselsteinse Column

Verkiezingsuitslag

Ik ben blij dat de verkiezingen achter de rug zijn. Al eerder uitte ik mijn scepsis over het niveau van verkiezingscampagnes.

In Woerden werden condooms uitgereikt met de tekst ´Voel de liberaal in je´, door links vertaald in ´je wordt genaaid door de VVD' en over de timing van 'onthullingen' over misstappen van politici. Als alle oude koeien die in de aanloop naar verkiezingen uit de sloot worden gehaald geslacht zouden worden dan zou de marktprijs van rundvlees fors onderuit gaan. Toch vind ik verkiezingen altijd spannend, vooral in de relatie met mijn linkse vriendin. Ik wil haar niet té vaak citeren, want ik vrees dat ze dan onuitstaanbaar wordt.
Ze is er nog eentje van de oude stempel. Als politiek vroegrijpe puber kalkte ze in 1971 al 'Nixon moordenaar!' op muren om te protesteren tegen de Vietnam-oorlog, en deelde ze folders uit van PSP en CPN, inmiddels al lang opgegaan in GroenLinks.. Later was ze actief in in de kraakbeweging en liep ze mee in demonstraties tegen de kruisraketten. Ik heb toen zelf niet meegelopen, maar achteraf heb ik me wel gerealiseerd dat die massale Europese protesten tegen de wapenwedloop geruststellend hebben gewerkt op de leiders in het Kremlin. Daardoor kreeg Gorbatsjov meer ruimte voor zijn liberale politiek, die het einde van de Eerste Koude Oorlog inluidde. Ik zeg Eerste, want dank zij Poetin en Trump lijkt de Tweede al begonnen.. Maar ter zake: mijn vriendin volgt verkiezingen altijd met grote belangstelling, ongeacht of het Tweede Kamer, Provinciale Staten of gemeenteraden betreft. De IJsselsteinse uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen beschouwt ze als een graadmeter voor het landelijke politieke klimaat. Als links wint trekt ze minstens één fles wijn open om de vorderingen in de Klassenstrijd te vieren. Als links verliest trekt ze twee flessen open om haar verdriet over de opmars van het 'neo-conservatieve populisme' te verdrinken. In beide gevallen heb ik indirect profijt van haar roes, dus kijk ik al weer uit naar de volgende verkiezingen. Je bent tenslotte overtuigd democraat of je bent het niet.

Rinus Verweij

Meer berichten