Foto: Lysette Verwegen
De duurzaamste column

Een halve baan...

Toch een raar idee, dat elke politieke partij zegt dat een goed klimaatbeleid in IJsselstein van levensbelang is. En dat we dit geheel afhankelijk maken van een halve ambtenaar en enthousiaste vrijwilligers. Laten we hopen dat in de collegeonderhandelingen de partijen meer willen doen om klimaatverandering te verminderen. Dat hebben ze ons immers beloofd in de verkiezingscampagne. Ik zit met ongeveer twintig andere personen in de klankbordgroep Duurzaamheid van de gemeente; daartoe uitgenodigd door de wethouder. Alle politieke partijen mogen meepraten, maar ook de werkgroep Klimaatneutraal IJsselstein is goed vertegenwoordigd.
De wethouder stelde dat de gemeente duurzaamheid vooral ziet als CO2-reductie, want duurzaamheid is vooral zorgen dat het klimaat niet te veel verandert. De politici waren natuurlijk erg onder de indruk wat vrijwilligers wisten te realiseren. De website www.klimaatneutraalijsselstein.nl kreeg complimenten en ook deze column vonden alle aanwezigen heel belangrijk. Veel lof was er ook voor de ambtenaar met duurzaamheid in zijn pakket. In de beperkte tijd die hij heeft, wist hij afgelopen jaar toch mooi de gezamenlijke aankoop van zonnepanelen tot een groot succes te maken, want in IJsselstein zijn relatief veel zonnepanelen op die manier gekocht. Wat enigszins tegenviel was de belangstelling voor woningisolatie, waar hij ook verantwoordelijk voor was. Het helpen van huiseigenaren bij woningisolatie zal daarom extra aandacht krijgen, is zijn voornemen en dat van de wethouder. We realiseren ons in die klankbordgroep, dat we toch veel van die ambtenaar vragen. In ongeveer een halve baan moet hij het hele duurzaamheidsbeleid van IJsselstein voorbereiden, organiseren, begeleiden, aansturen, faciliteren, coördineren, stimuleren, enthousiasmeren, initiëren en laten uitvoeren. En hij moet veel beleidsstukken schrijven. Daarom moet hij ook veel overleggen en veel mensen en groepen met elkaar en in contact brengen. En hij moet de wethouder tevreden houden. Ik geef het je te doen in een halve baan.

Henk Lindeman / klimaatneutraalijsselstein.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden