Coalitie LDIJ-VVD in ontwikkeling

IJSSELSTEIN - Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart is Paul Kokkeler op verzoek van de LDIJ, de grootste partij, als informateur verkennende gesprekken gestart. Op 22 maart heeft de informateur een gezamenlijke sessie met alle lijsttrekkers gehouden, waarin het proces is geschetst en gesprekken volgden met alle zeven partijen.

Een week later heeft Paul Kokkeler de gesprekken al kunnen afronden en de uitkomsten in zijn rapportage opgenomen. Zijn aanbeveling is een coalitie van LDIJ en VVD; de twee grootste partijen en winnaars van de verkiezingen; een uitkomst die door beide partijen wordt onderschreven. LDIJ en VVD zetten nu de coalitiegesprekken voort om te komen tot een Collegeprogramma 2018-2022.

De verwachting is dat deze gesprekken binnen enkele weken zijn afgerond. De streefdatum voor de installatie van een nieuw college is woensdag 9 mei.

Beide partijen zijn informateur Paul Kokkeler erkentelijk voor de werkzaamheden die hij in korte tijd heeft verricht en de steun die hij heeft geboden in de voortgang van het proces.

Meer berichten