IJsselstein wil bindende arbitrage over financiën UW Samenwerking

IJSSELSTEIN - Het college van B en W wil via bindende arbitrage tot een financiële verdeelsleutel komen tussen IJsselstein en Montfoort in het kader van de opheffing van UW Samenwerking met Montfoort. Het college wil de arbitrageopdracht beperken tot de financiën omdat IJsselstein al heeft besloten tot het opheffen. Montfoort wil ook juridische vraagstukken erbij betrekken.

In gesprekken met de provincie was alleen sprake van arbitrage over de financiële aspecten, die inmiddels aan de gemeenteraad zijn voorgelegd. Via bindende arbitrage kan er een snel antwoord komen op de vraag welke kosten voor rekening van IJsselstein zijn en welke voor rekening van Montfoort. Verbreding van de vraag met juridische aspecten – zoals het Montfoortse college wil – is overbodig en vertragend.
IJsselstein stelt nu voor om de provincie opnieuw te betrekken bij het bepalen van de arbitrageopdracht. Mocht dat niet tot overeenstemming leiden tussen IJsselstein en Montfoort, dan is arbitrage van de baan en hebben de gemeenten formeel een geschil en is een mediator nodig. Wanneer ook dan geen oplossing wordt gevonden kunnen de gemeenten het geschil ter beslissing voorleggen aan Gedeputeerde Staten van Utrecht, wat verdere vertraging betekent.
Beide gemeenten willen dat de organisatorische ontvlechting gewoon doorgaat en – in het belang van de inwoners en medewerkers – niet wachten op een besluit over de financiële verdeelsleutel. Een plan van aanpak wordt naar verwachting in mei aan beide gemeenteraden voorgelegd.

Meer berichten