De IJsselsteinse Column

Ysselsteyn

Even geleden was ik in Ysselsteyn – u leest het goed: geen IJsselstein. Ysselsteyn ligt in Noord-Limburg. De naam heeft weinig te maken met "ons" IJsselstein. Het dorp werd gesticht in 1921 bij ontginningen in de Peel. Het is vernoemd naar de toenmalige landbouwminister Hendrik van IJsselsteyn. De Y is gebruikt om verwarring te voorkomen. Ysselsteyn is vooral bekend vanwege de Duitse oorlogsbegraafplaats en behoort tot de gemeente Venray. De Ysselsteyners hebben geen zorgen over experimenten met gemeentelijke samenwerking. Dus ook niet met Montfort (geen Montfoort!), dat op veilige afstand bij Roermond ligt. Maar wat een rust gaat er uit van de naam. En hoe vertrouwd klinkt Ysselsteyn ons in de oren!

Hoe vertrouwd klinkt die naam ons in de oren

Dit alles doet vermoeden dat "wij" veel gemeen hebben met Limburgers, en dat is ook zo. Wel moet worden opgemerkt dat de meeste Limburgers Nederlanders van boven de rivieren als "Hollanders" plegen aan te duiden; dit tot ongenoegen van met name Friezen en Groningers. Ik heb goede contacten met enkele Limburgers, en zij vertrouwen mij wel eens toe dat Limburgers open en direct zijn, terwijl Hollanders vaak een verborgen agenda hebben. De ironie wil dat veel Hollanders precies hetzelfde beweren over Limburgers, en dat met verwijzing naar het feit dat Limburgers zich altijd moesten plooien onder vreemde overheersing – overheersing door Holland inbegrepen. Nu moet wel worden vastgesteld dat Hollanders gesprekken tussen Limburgers niet kunnen volgen terwijl het omgekeerde wél het geval is. En in het algemeen ligt het in de menselijke natuur om openhartiger te zijn tegenover mensen met gelijke tradities én tongval. Kort samengevat: Limburgers zijn open tegenover elkaar, en kijken tegenover Hollanders de kat uit de boom. Omgekeerd doen Hollanders hetzelfde tegenover Limburgers. Let wel: we hebben het nu over cultuurverschillen tussen Nederlanders. Het is dus niet per definitie verontrustend dat we in de omgang tussen "oude" en "nieuwe" Nederlanders ook wel eens tegen onbegrip aanlopen.

Meer berichten