LDIJ en VVD verdelen IJsselsteinse portefeuilles

De coalitiebesprekingen tussen LDIJ en VVD verlopen voorspoedig. Er wordt naar gestreefd de nieuwe wethouders in de raadsvergadering van 7 juni te installeren.

IJSSELSTEIN – De portefeuilleverdeling tussen beide partijen heeft inmiddels wel plaatsgevonden. De LDIJ krijgt de portefeuilles 'Leefomgeving' en 'Financiën', de VVD 'Werken/Stenen' en 'Maatschappij'. De portefeuille Leefomgeving omvat onder meer de nieuwe omgevingswet, groene wijken en duurzaamheid; in de portefeuille Werken/Stenen bevat onder andere volkshuisvesting, binnenstad en economie & stadsmarketing. Wijkgericht werken, seniorenbeleid en het volledige sociaal domein zijn opgenomen in de portefeuille Maatschappij. Uitgangspunt is IJsselstein financieel op orde te krijgen, waarbij de lasten voor de inwoners hooguit zullen stijgen met een inflatiecorrectie. Momenteel zoeken de beide partijen naar geschikte kandidaten voor de portefeuilles.
Daarnaast nemen LDIJ en VVD ruim tijd om met diverse maatschappelijke organisaties, belanghebbenden en de ambtelijke organisatie gesprekken te voeren om een gedegen beeld te krijgen van de huidige stand van zaken. Door deze aanpak vindt de beoogde installatie van het nieuwe college plaats op 7 juni. ''Mét de presentatie van het coalitieakkoord", aldus de LDIJ-en VVD-fractievoorzitters Koehorst en Van der Lugt.

Meer berichten