De begraafplaats ziet er met de liften voor de grafstenen wat vreemd uit. (Foto: Lysette Verwegen)
De begraafplaats ziet er met de liften voor de grafstenen wat vreemd uit. (Foto: Lysette Verwegen) (Foto: Lysette Verwegen)

Werk in uitvoering op begraafplaats Eiteren

Op de begraafplaats Eiteren wordt sinds vorige maand hard gewerkt aan het opknappen van de historische graven met bijbehorende graftekens. Een twintigtal van deze graven vertonen één of meerdere scheuren/breuken.

IJSSELSTEIN – De historische graven bestaan uit natuursteen en dateren uit de eerste periode van de begraafplaats. Het is van belang voor de IJsselsteinse geschiedenis dat de graven behouden blijven. Een pleidooi hiervoor van de Historische Kring IJsselstein dateert al uit 2016, toen de gemeente bekend maakte dat 125 van de 425 graven geruimd zouden worden. Er is een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld voor de restauratie en het veilig stellen van de graven. Voor een goede restauratie moet de temperatuur boven de vijf graden liggen; reden waarom de voorgenomen restauratie pas in het voorjaar startte. Restauratie houdt vooral in: het lijmen van de gebroken stenen, het opmetselen van de fundering en nieuwe funderingsplaat neer- en rechtleggen.
De begraafplaats, een gemeentelijk monument, is aangelegd in 1829. Bekende IJsselsteiners en hun families vonden hier hun laatste rustplaats, zoals Van der Roest, Immink, verwanten van Karl Marx en dominee Buytendijk. Doel van de restauratie is om de begraafplaats zijn historische uitstraling te laten behouden met de monumentale graven en de graven met eeuwigdurend grafrecht.

Meer berichten