Assertiviteitstraining voor jongeren van 12-16 jaar

Het groepsmaatschappelijk werk van Vitras start in de kerstvakantie met een tweedaagse training Assertiviteit. De training vindt plaats op 3 en 4 januari van 10.00 – 16.00 uur. De training is bestemd voor jongeren die moeite hebben om voor zichzelf op te komen en/of die regelmatig met anderen ‘botsen’. Het aangeven van je grenzen, op een juiste manier zeggen wat je denkt en voelt, je mening geven, nee durven zeggen en omgaan met conflicten zijn voorbeelden van onderwerpen die in deze training aan bod komen. Je persoonlijk leerdoel is leidraad in de training. De training is praktijkgericht en gebaseerd op het “leren door te doen” principe.

Meer weten of aanmelden?

Voor meer informatie en aanmelding kun je contact opnemen met Mariet Ferguson, groepsmaatschappelijk werker, bereikbaar via 06 301 49 703. Je kunt ook een e-mail sturen naar amwgroepswerk@vitras.nl of m.ferguson@vitras.nl

Meer berichten