Manifest informele zorg aangeboden aan wethouder Van der Lugt

Het manifest informele zorg werd in de vergadering van de commissie Samenleving aan wethouder Anastasia van der Lugt aangeboden door Ds. Peter van der Schans, voorzitter Netwerk Vrijwilligers in de Zorg (NVZ), op woensdag 18 oktober jl. De heer van der Schans refereerde naar het eerste manifest in 2014 en de evaluatie uit 2016.

“Met dit manifest vragen we de wethouder en partijen om met het oog op vrijwilligers in de zorg mee te werken aan alternatieven wanneer voorliggende voorzieningen niet voldoende zijn. We vragen om aandacht, mogelijkheden en medewerking voor schrijnende situaties van mensen zonder financiën en netwerk. Voor mantelzorgers die te maken hebben met dementie, niet aangeboren hersenletsel en psychische klachten. Ook vragen wij aandacht voor jonge, kwetsbare mensen zonder baan die her en der tussen wal en het schip vallen. En om medewerking zodat betrokken organisaties zoveel mogelijk kunnen samenwerken. Daarnaast wijzen wij op het belang van de resultaten uit het Groot Vrijwilligersonderzoek van Pulse uit 2016 waar o.a. uit is gekomen dat vrijwilligers geen kosten moeten maken voor hun vrijwilligerswerk. En meer scholing en training willen genieten. Wij nodigen de wethouder, fractieleden en ambtenaren van harte uit om naar de organisaties en de vrijwilligers te komen!”

Wethouder van der Lugt reageerde bij afwezigheid van de portefeuillehouder wethouder dat belangrijke initiatieven en reacties van ‘onderaf’ mee worden genomen. Met betrekking tot het eerder evalueren is de wens uitgesproken om dit eerder dan twee jaar plaats te laten vinden.

Meer berichten