Verlangen naar veiligheid met Beatrice de Graaf

Benschop - Hoogleraar en landelijk bekend terrorisme-expert prof. dr. Beatrice de Graaf levert woensdag 6 februari samen met burgemeester Laurens de Graaf een bijdrage aan een avond over het thema 'Verlangen naar veiligheid in een tijd van radicalisering'. De avond in Dorpshuis XXL in Benschop is een initiatief van de kerken in Benschop: de rooms-katholieke parochie, de hervormde gemeente en de protestantse gemeente.
Beatrice de Graaf denkt bijna dagelijks na over thema's als kwaad en veiligheid. Ook vanuit haar christelijke geloofsovertuiging heeft zij over deze onderwerpen nagedacht. Op verzoek van de Protestantse Kerk in Nederland schreef zij in 2017 het boekje Heilige strijd: het verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad. Hierin brengt ze een christelijke visie op veiligheid naar voren. Aan de hand van de theologie van Augustinus over de mens, de gebrokenheid van de mens en Gods genade, biedt dit essay een cruciale aanvulling op het hedendaags debat. Tijdens haar lezing zal zij ingaan op ons verlangen naar veiligheid in een tijd van radicalisering.
Daarnaast zal burgemeester Laurens de Graaf zijn visie op veiligheid in de context van Lopik uit de doeken doen. Is er sprake van radicalisering en veiligheidsrisico's in en rondom Lopik? Hoe ziet de verantwoordelijkheid van de overheid er op dit punt uit? Is ons ideaal van veiligheid eigenlijk wel reëel? Welke rol speelt zijn politieke visie en levensovertuiging bij veiligheidsvragen?
De avond begint om 19.45 uur.

Meer berichten