Nieuwe vacatures Vrijwilligerscentrale IJsselstein

                                        

De Vrijwilligerscentrale IJsselstein heeft meer dan 150 vacatures bij meer dan 50 verschillende organisaties. Deze week 27-2-2019 schenkt de Vrijwilligerscentrale aandacht aan de volgende vacatures

Reanimatie Stichting IJsselstein zoekt:

Hulpinstructeur

Assisteren van de instructeur. De hulpinstructeur zal na een gedegen opleiding van de instructeur een groepje cursisiten begeleiden bij het reanimeren. De instructeur zelf is altijd aanwezig.

Penningmeester

Beheren financiën reanimatiestichting. O.a.: Bijwonen van vier bestuursvergaderingen per jaar. Daarnaast zijn er twee vrijwilligersavonden per jaar. Bijhouden van de administratie (kas- en bankboek) van de stichting. Samenstellen van het jaarverslag over het voorgaande jaar. Opstellen begroting komend jaar. Aanvraag jaarlijkse subsidie bij de Gemeente IJsselstein. Verantwoording besteding subsidiebedrag afgelopen jaar. Afwisselend met overige bestuursleden ontvangst cursisten op cursusavonden.

Secretaris

De secretaris heeft o.a. de volgende taken: Voeren van de correspondentie namens de stichting. Behandelen van inkomende en uitgaande post. Inhuren van zaalruimte voor de cursussen. Contact met de reanimatieraad en de hartstichting. Gegevens bestuur doorgeven aan de KvK. Nieuwe vrijwilligers informatie sturen. Adressenlijst vrijwilligers bijhouden.

Achtervang voor de cursusadministratie

Voor de cursusadministratie zoekt de reanimatiestichting iemand die de cursusadministratie wil overnemen bij vakanties of ziekte van de administratrice.

Stichting Plaatselijk Overleg Gehandicapten (POG) zoekt:

Voorzitter

Voorzitten bestuursvergaderingen. Het POG vertegenwoordigen bij gemeente, Woningbouwvereniging en alle overige relaties van het POG.

Bestuurslid/notulist

Ondersteuning overige bestuursleden, vooral met betrekking tot PR en Publiciteit. Tijdelijk vervangen van secretaris/notuliste.

Stichting Bureau Betoeterd zoekt:

Coördinator verzendklaar maken ”Voor Elkaar”

Stichting Bureau Betoeterd zoekt organisatietalent met opgestroopte mouwen (tijdsinvestering: vier maal per jaar 1 dag, plus voorbereiding).

Vrijwilligerscentrale is bereikbaar:

Via de websitewww.vwij.nl

Per mail: info@vwij.nl

Bezoekadres en openingstijden:

Bibliotheek Lek & IJssel

Overtoom 7, 3401 BK IJsselstein

Aanwezig: woensdag en donderdag van 10.00-12.00 uur

 Telefonisch: 06-52292057 of 030-6887030

Meer berichten