Foto: Lysette Verwegen

Kiezen voor water

IJSSELSTEIN – Terwijl de volwassenen zaterdag bij 't Klaphek door de verkiesbare partijen werden voorgelicht, werden de kinderen met waterspelletjes geinformeerd over het belang van het waterpeil en waterzuivering.

Een plastic soep snorkelspel, raden waar watermonsters zijn genomen: het is de aanloop naar de waterschapsverkiezingen op 20 maart.

Dan kunnen burgers meebeslissen over de besteding van hun belastinggeld door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. En ook stemmen voor Provinciale Staten.

Meer berichten