Speelterreinen IJsselstein op de schop

De laatste maanden is er wat commotie ontstaan omdat op verschillende plekken in de stad speeltoestellen zijn weggehaald. Volgens wethouder Bekker wordt een nieuw speelruimtebeleid ontwikkeld en kunnen inwoners meedenken.

IJSSELSTEIN – Veel speeltoestellen zijn aan de eind van hun 15-jarige levensduur en er is geen budget gereserveerd voor vervanging, wel voor beheer en onderhoud. Tevens heeft IJsselstein 28 procent boven het landelijk gemiddelde aan speeltoestellen en vergrijst de stad. Ook is het spelen veranderd: avontuurlijke natuurspeeltuinen zijn populair. "Dat vraagt om nieuw beleid", aldus Bekker. "Ook de gemeente vindt buiten spelen belangrijk en er zijn op meerdere plekken in de wijk door bewoners al ideeën ontwikkeld voor nieuwe speelterreinen." In afwachting van het beleidsplan hebben bewonersgroepen al geld uit het wijkbudget gereserveerd om direct aan de slag te kunnen. Die initiatieven zijn pas gehonoreerd; de betreffende groepen en insprekers zijn daarover nog niet geïnformeerd. "De overgebleven toestellen worden niet verplaatst. Alle wensen en aanpassingen kosten geld, daar beslist de raad over." Bekker komt na de zomer met een beheersplan, waarin ook struiken, bomen, speelvoorzieningen, waterkant, paden en straatmeubilair zijn opgenomen. "We willen geen hapsnapbeleid meer."

Meer berichten