Foto: gemeente Lopik

Koninklijke onderscheiding voor de heer G.A.W. van Groeningen

Benschop - Op vrijdag 3 mei 2019 reikte locoburgemeester Johan van Everdingen namens Zijne Majesteit de Koning een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer G.A.W. van Groeningen uit Benschop. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Van Groeningen ontving de Koninklijke onderscheiding tijdens de jubileumreceptie en reünie die werd gehouden ter ere van het 50-jarig bestaan van Voetbalvereniging Benschop.

De heer G.A.W. van Groeningen (74) is sinds 1969 vrijwillig actief bij de Voetbalvereniging Benschop. Hij bekleedt de functie van bestuurslid kantinezaken. Daarnaast verrichtte/verricht hij diverse werkzaamheden, waaronder het organiseren van activiteiten en sponsoracties, het draaien van bardiensten en het (mede) verzorgen van de inkoop voor de bar. Ook is hij lid van de jeugdcommissie, heeft hij korte tijd als voorzitter gefungeerd, heeft hij het clubblad (mede) opgezet en was/is hij lid van de bouwcommissie.

De heer Van Groeningen wordt gekenschetst als het boegbeeld van de vereniging.

Meer berichten