Foto: Bernard Brosi / gemeente IJsselstein

Speciale actie voor gratis parkeren in P-garage Eiteren

IJSSELSTEIN – Om meer parkeerders te trekken in de parkeergarage Eiteren gaat de gemeente vanaf 1 juni zevenduizend gratis parkeerkaarten ter beschikking stellen aan de Vereniging Bedrijveninvesteringszone IJsselstein (BIJ).

De ondernemers mogen samen met de stichting Stadsmarketing bepalen hoe de parkeerkaarten aan bezoekers worden uitgegeven.

De actie met de parkeerkaarten kost ongeveer 14.000 euro. Wethouder Foekema van financiën stelt het bedrag beschikbaar vanuit het budget voor ParkeerService, waarin een jaarlijks onderzoek ter hoogte van dit bedrag is opgenomen. Het onderzoek wordt dit jaar achterwege gelaten.

Met de gratis parkeerkaarten wil de gemeente de parkeergarage aantrekkelijker maken, omdat van de 168 openbare parkeerplaatsen er slechts achttien plaatsen structureel bezet zijn en de garage na de opening eind 2012 – ondanks een korte aanlooproute naar de Utrechtse- en Kerkstraat – nog steeds relatief onbekend is. Daarnaast wordt de bewegwijzering naar de parkeergarage verbeterd.

De actie is ook een eerste stap naar nieuw parkeerbeleid dat volgend jaar ingaat en waarmee de eerste twee uur parkeren in de garages Overtoom en Eiteren gratis wordt. Ook het parkeren in de garages wordt dan na 18.00 uur gratis en gelijkgetrokken met het tarief van parkeren op straat.

Meer berichten