Sfeervolle recente nieuwbouw aan de Hollandse IJssel, maar lang niet genoeg voor de huidige woningbehoefte. (Foto: Lysette Verwegen)
Sfeervolle recente nieuwbouw aan de Hollandse IJssel, maar lang niet genoeg voor de huidige woningbehoefte. (Foto: Lysette Verwegen) (Foto: )

Woonvisie met ambities voor 2.500 nieuwe woningen

Na ruim een jaar is het stuk af: de Woonvisie, waarin plannen worden geschetst over de toekomst van wonen in IJsselstein. De ambitie: 2500 nieuwe woningen bouwen tot 2030, vooral voor doelgroepen als ouderen en starters. Maar hoe, waar en wanneer?

IJSSELSTEIN – Met 14.200 woningen en 35.000 inwoners is IJsselstein nog een levendige stad. Maar daar dreigt een eind aan te komen door afname van het aantal inwoners en gezinnen met jonge kinderen. Wonen in de regio staat onder druk, de economie trekt aan en de vraag naar woningen wordt groter. "IJsselstein is een aantrekkelijke stad om te wonen, daarom is onze ambitie om 2500 nieuwe woningen te bouwen tot 2030", verwoordt wethouder volkshuisvesting Kees Geldof. "Alle soorten woningen voor verschillende doelgroepen, van sociale huur tot koop. Binnen en buiten de rode contouren, de stadsgrenzen" Hij benadrukt dat het niet alleen gaat om de woningen: "Ook de bereikbaarheid, de mobiliteit, is daarbij belangrijk."
De nieuwbouw is niet alleen voor eigen inwoners en de provincie moet toestemming geven om buiten de stadsgrenzen te bouwen. "We hebben gekeken naar onze eigen behoeften en de behoeften in de regio en een analyse van de woningmarkt gemaakt. Dat is en uitgangspunt." Met een mogelijkheid voor 600 woningen binnenstedelijk, resteert een opgave van 1900 woningen buiten de rode contouren. Voor die ruimte zal ook snel gesproken moeten worden met andere partijen en aangrenzende gemeenten, zoals Lopik. "De Woonvisie is een eerste stap in het proces. Overleggen is een heel traject voordat de eerste paal de grond in zal gaan." Of er hoogbouw zal ontstaan is volgens Geldof afhankelijk van de ruimte: "Maar wel met behoud van groen en gezond stedelijk leven."
 

Reacties van de fracties
De LDIJ vindt de woonvisie een goed vertrekpunt. "Wij zijn in eerste instantie voor het benutten van alle mogelijke binnenstedelijke bouwlocaties, met een belangrijk deel voor sociale woningen, en mogelijkheden voor ouderen en jongeren." De VVD is voor bouwen waar het kan, met snelheid waar het moet. "Maar eerst alle inbreidingslocaties benutten. De ambities op de inbreidingslocaties mag wat ons betreft hoger, eventueel met hoogbouw." D66 vraagt zich af of de ambities haalbaar zijn: "Het college moet snel met een concreet plan komen voor realisatie. Bouwen voor sociale- en middenhuur, senioren en jongeren wordt weinig concreet. We zijn benieuwd wanneer die schop de grond in gaat." Volgens het CDA wordt een hele uitdaging om het gewenste aantal woningen te gaan bouwen. "We zijn blij dat er actief gekeken gaat worden naar bouwen buiten de rode contouren en verwachten van het college goede afspraken met de provincie om dit mogelijk te maken. "GroenLinks hoopt dat de gemeente de regie houdt. "Vaak beslissen projectontwikkelaars. De gemeente moet eisen opleggen over de gewenste woningen."

Meer berichten