Er is veel veranderd aan de oevers van de Hollandsche IJssel. Alleen de schoorsteen van Schilte staat er nog. (Foto: Beeldbank HKIJ)
Er is veel veranderd aan de oevers van de Hollandsche IJssel. Alleen de schoorsteen van Schilte staat er nog. (Foto: Beeldbank HKIJ) (Foto: )

Een reis door de tijd vanaf het water

Samen met Yselvaert start de Historische Kring IJsselstein (HKIJ) deze zomer met 'zomeravondvaarten'. Tijdens deze vaartochten wordt speciaal aandacht besteed aan het oude IJsselstein gezien vanaf het water.

IJSSELSTEIN – Door de eeuwen heen speelde het water een cruciale rol bij de ontwikkeling van de stad. Zo vond tot de 20ste eeuw al het grote transport voornamelijk plaats over het water; zelfs het belangrijkste openbaar vervoer: per trekschuit. Het leven van vriend en vijand was afhankelijk van de snelheid die het water bood. Het drinkwater kwam uit de gracht waarin ook de uitwerpselen en afval werden geloosd, waardoor ziektes als cholera altijd op de loer lagen. En in de Hollandsche IJssel konden mensen door de getijdenstroom makkelijk verdrinken.
De zomeravondvaarten bieden een unieke mogelijkheid om de IJsselsteinse geschiedenis vanaf het water te beleven. Want waarom staat de oude Nicolaaskerk dicht bij het water? Hoe vonden de beurtschippers in vroeger eeuwen met hun schepen een veilige plek in de oude vesting? En dankzij de Hollandsche IJssel was ook de opkomst van de industrie in de 19e eeuw mogelijk.

Een tijdreis
Tot na de Tweede Wereldoorlog was de IJsselsteinse economie voor een belangrijk deel afhankelijk van de vrachtvaart op de rivier. Met dezelfde gedachte als Gijsbrecht van Amstel – om ruim 700 jaar geleden een stad aan de rivier te ontwikkelen – hebben ondernemers in de 19e eeuw de oevers van de Hollandse IJssel gekozen om steen- en meubelfabrieken te bouwen. Tot de kanalisatie in 1860 was grilligheid troef en werden omwonenden eeuwenlang door overstromingen bedreigd. Ook was er sprake van slecht beheer, waardoor de bevaarbaarheid niet optimaal was. Pas halverwege de negentiende eeuw, met IJsselstein als belangrijke doorvoerplaats naar de Lopikerwaard, komt er meer aandacht voor de infrastructuur. Met de sloop van de poortgebouwen, de kanalisatie van de rivier en de eerst verharde wegen wordt de stad vanaf de 60'er jaren toegankelijker.

Met een verteller van de HKIJ aan boord gaat tijdens de zomeravondvaart van Yselvaert in 1,5 uur een nieuwe wereld voor de passagiers open. De vaarten voeren door de stadsgracht en over de Hollandsche IJssel en vinden plaats op de donderdagen 27 juni en 4 en 11 juli. Vertrek om 19.30 uur vanaf de opstapplaats Overtoom (tegenover de ING).
Kaarten kosten 7,50 euro per persoon. Reserveren via UIT in IJsselstein|Tourist Info in de bibliotheek aan de Overtoom, telefoon: (030) 6887273 of e-mail: info@uitinijsselstein.nl.

Meer berichten