Lopik denkt mee over oplossing landelijk slibprobleem

Lopik / Cabauw - De gemeente Lopik is bereid positief mee te denken over een tijdelijke oplossing van het landelijke slibprobleem

Door het sluiten van verbrandingsovens kan Afval Energiebedrijf (AEB) in Amsterdam geen slib meer verwerken. Het slib kan momenteel nergens anders worden verwerkt omdat alle verwerkingsbedrijven in Nederland aan hun maximumcapaciteit zitten. In het Amsterdamse Havengebied wordt daarom nu een locatie gebouwd om het slib in op te slaan. Tot dan zoeken de gemeente Amsterdam en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht naar een tijdelijke oplossing.

De gemeente Lopik is benaderd met de vraag het opslagdepot in Cabauw (kadastraal opslagdepot Willige Langerak) tot 1 december 2019 beschikbaar te stellen voor het tijdelijk opslaan van slib.

De gemeente Lopik heeft aangegeven bereid te zijn mee te denken over het oplossen van dit landelijke probleem, maar wil eerst zorgvuldig onderzoeken of dit veilig en verantwoord kan. Om tot een zorgvuldig besluitvormingstraject te komen, dienen alle betrokken belangen te worden geïnventariseerd en gewogen. Voor een juiste belangenafweging vindt de gemeente Lopik afstemming met de eigenaren van de omliggende percelen van het opslagdepot van groot belang.

De betreffende perceeleigenaren worden door het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht uitgenodigd voor een gesprek. Bij dit gesprek is een vertegenwoordiger van de gemeente Lopik aanwezig.

Meer berichten