De eerste antikraakbewoners zijn deze week in het leegstaande schoolgebouw aan de Televisiebaan getrokken. Maar aan hen ligt het niet. (Foto: Lysette Verwegen)
De eerste antikraakbewoners zijn deze week in het leegstaande schoolgebouw aan de Televisiebaan getrokken. Maar aan hen ligt het niet. (Foto: Lysette Verwegen) (Foto: )

Sociale initiatieven vangen bot bij lege jenaplanschool

Na acht maanden leegstand is de Jenaplanschool aan de Televisiebaan weer bewoond. Met lede ogen zagen maatschappelijke vrijwilligersinitiatieven, zoals het Repaircafé, de Weggeefwinkel en de bewonersgroep IJsselveld-Oost, hoe de eerste antikraakbewoners er deze week hun intrek namen.

IJSSELSTEIN – Het Repaircafé en de Weggeefwinkel, goedlopende vrijwillige bewonersinitiatieven staan in februari volgend jaar op straat, als de oude school aan de Poortdijk sluit om plaats te maken voor woningbouw. De bewonersgroep probeerde al vanaf januari duidelijkheid over de Jenaplanschool te krijgen. Hun wens: een combinatie van antikraakbewoning en sociale initiatieven. "Wij zoeken ook al vijf jaar naar een ruimte voor een spullenbibliotheek voor de wijk. Het is jammer dat een Repaircafé en Weggeefwinkel – mooie sociale én duurzame vrijwilligersinitiatieven – door ruimtegebrek dreigen te verdwijnen. Juist in deze wijk. De gemeente zou deze initiatieven moeten koesteren." De bewonersgroep laakt ook de gebrekkige communicatie. "De communicatie door de gemeente lijkt sinds anderhalf jaar een dode lijn te zijn." Recent werden bewoners rond de Hitteschild en bewonersgroep onaangenaam verrast door hoogbouwscenario's aan de Hitteschild. "En de sociale ontwikkelingen op het Kameraplein vernamen we via RTV Utrecht, waarbij onzorgvuldig met gevoelige informatie is omgegaan."
De gemeente onderschrijft het maatschappelijk nut van het Repaircafé en Weggeefwinkel, maar heeft geen panden beschikbaar. "In het verleden toonden partijen ondernemerschap door dit zelf te regelen. Wij vertrouwen erop dat ze ook nu zelf een zoektocht inzetten en voltooien."
De Jenaplanschool moet zo snel mogelijk worden gesloopt voor woningbouw, ook omdat het lekkende dak andere alternatieven onmogelijk maakt. "Er wordt gestreefd naar sloop medio volgend jaar." Het braakliggend terrein zal, indien nodig worden omheind met hekken. Er wordt aan planvorming gewerkt. De haalbaarheidsstudie wordt in oktober afgerond.

Antikraakbewoners hebben te horen gekregen dat ze het gebouw een jaar kunnen bewonen. "Maar natuurlijk is niets zeker", vertelt een van hen. De combinatie met sociale initiatieven had best leuk geweest: "Dat juich ik in ieder geval toe." De antikraakbewoners zijn blij met hun tijdelijke woonruimte. "Het zal best gezellig worden. En het is een mooie alternatief voor de krapte op de woningmarkt, waar geen huizen zijn en kopen voor ons niet haalbaar is. En we kunnen geen hoge huur betalen."

Meer berichten