De wethouders Jana Smith (Houten), Ellie Eggengoor en Marieke Schouten (Nieuwegein) en Johan van Everdingen (Lopik) starten de zoektocht naar kamers met aandacht.
De wethouders Jana Smith (Houten), Ellie Eggengoor en Marieke Schouten (Nieuwegein) en Johan van Everdingen (Lopik) starten de zoektocht naar kamers met aandacht. (Foto: )

'Kamers met aandacht' gezocht in de regio voor jongeren

In de gemeenten IJsselstein, Lopik, Houten, Nieuwegein en Vijfheerenlanden is een zoektocht gestart naar 'Kamers met aandacht'. Ze zijn bedoeld voor jongeren die een jeugdhulpinstelling verlaten, maar niet thuis en nog niet helemaal zelfstandig kunnen wonen. De gemeenten zoeken samen met jeugdhulpaanbieders kamers in de particuliere sector.

IJsselstein / Lopik - Iedereen kan een kamer met aandacht aanbieden en iedere woonruimte kan een kamer met aandacht worden. Dat is het uitgangspunt. Of dat nu een zolderkamer bij een gezin, een kamer bij een alleenstaande of ouder echtpaar thuis, of een kamer boven een winkel of in een studentenhuis is.
Voorwaarde is wel dat de kamer voor minimaal een jaar wordt verhuurd en de huurprijs niet hoger is dat het bedrag dat wordt geadviseerd door de landelijke huurcommissie.
De jongere krijgt begeleiding van de jeugdhulpverlener en met een beetje persoonlijke aandacht in zijn of haar woonomgeving is het de bedoeling dat hij of zij een eigen netwerk opbouwt om op terug te vallen totdat ze uiteindelijk helemaal op eigen benen kunnen staan. Die persoonlijke aandacht kan komen van de verhuurder, inwonende huisgenoten, familie of betrokken buurtbewoners. Het is dus mogelijk dat iemand een kamer verhuurt zonder aandacht te bieden, bijvoorbeeld wanneer deze niet zelf in het pand woont. In dat geval organiseert de jeugdhulpverlener een buurtvriend bij wie de jongere indien nodig terecht kan.

Match

De verhuurder en de jongere worden zorgvuldig gematcht. De verhuurder bepaalt zelf hoeveel 'aandacht' hij of zij wil bieden en overlegt op welke wijze dit gebeurt.
Voorwaarden zijn dat de verhuurder de kamer voor minimaal een jaar verhuurt aan de jongere en de huurprijs niet hoger is dan het bedrag dat wordt geadviseerd door de landelijke huurcommissie. De jongeren om wie het gaat kunnen de huur maandelijks voldoen, hebben een dagbesteding en geen verslavingsproblematiek.
Het gaat om een pilot van een jaar waarin de gemeenten samen met De Rading, Youké, Leger des Heils, Intermetzo, Lijn 5, Singelzicht en Timon op zoek gaan naar minimaal tien kamers voor jongeren uit regio Lekstroom. De bedoeling is dat zij, na een periode van aandacht van verhuurder en begeleiding voldoende vaardigheden hebben om helemaal zelfstandig te wonen.

De kamers zijn bedoeld voor jongeren die een jeugdhulpinstelling verlaten, maar niet thuis en nog niet helemaal zelfstandig kunnen wonen. Mensen die een kamer vrij hebben en andere geïnteresseerden kunnen voor informatie kijken op www.kamersmetaandacht.nl

Meer berichten