Nieuwe invulling voor watertoren te Lopik

Lopik - De oplettende voorbijganger heeft in de afgelopen maanden kunnen zien dat de watertoren in Lopik te koop werd aangeboden. Drinkwaterbedrijf Vitens maakt sinds enkele jaren geen gebruik meer van de watertoren als drinkwatervoorziening. Het werd dus tijd voor een nieuwe invulling.

In opdracht van Vitens is de watertoren door makelaar Cushman & Wakefield te koop aangeboden. Als lokaal betrokken onderneming is Verstoep bouwadvies en architectuur gevraagd om een goed doordacht plan uit te werken. Met de uitwerking van het plan is ingezet op behoud en verduurzaming van de watertoren.

Tijdens een bezichtigingsmoment werd al snel duidelijk dat het pand in een goede bouwkundige staat verkeert. Gelet op de bouwkundige staat en de bijzondere ligging midden in de polder betreft het een pand met potentie! Om in aanmerking te komen voor toekenning van het pand moest er aan verschillende voorwaarden worden voldaan. Een goed doordacht plan zou doorslaggevend zijn!

Na een voorselectie uit achttien geïnteresseerde kandidaten en aangeleverde biedingen bleven er nog vijf partijen over. Het door Verstoep uitgewerkte plan bleek dus kansrijk te zijn! Afgelopen donderdag kregen de overgebleven partijen de gelegenheid de plannen inhoudelijk te presenteren. Nog dezelfde middag volgde het bericht dat op basis van kwaliteit en haalbaarheid het door Verstoep gepresenteerde plan als beste uit de bus kwam. Dit betekende snel schakelen want een dag later kreeg deze toekenning een formeel karakter met de ondertekening van een koopcontract.

Het door initiatiefnemers beoogde plan bestaat uit een combinatie van functies waarin ingespeeld wordt op wonen, recreatie en educatie. Voor de definitieve invulling zal er een bestemmingsplanprocedure doorlopen moeten worden waarvoor verdere afstemming met de gemeente Lopik nodig is. Corné van Roest van Verstoep bouwadvies en architectuur: "Met enthousiasme gaan we aan de slag met de verdere uitwerking van deze opdracht. Uiteraard houden we u op de hoogte van de voortgang. We zijn er trots op dat we aan de slag kunnen gaan met de nieuwe invulling van de watertoren en hopen er aan bij te dragen dat het gebouw naar de toekomst toe voor een brede doelgroep van blijvende waarde kan zijn".

 

Meer berichten