Geen ‘Herrie in de keuken’, zoals op het programmabord staat, maar ‘Herrie om het Fulcotheater’. (Foto: Lysette Verwegen)
Geen ‘Herrie in de keuken’, zoals op het programmabord staat, maar ‘Herrie om het Fulcotheater’. (Foto: Lysette Verwegen) (Foto: )

Hoe nu verder met het Fulcotheater?

Het Fulcotheater moet open blijven, dat is het geluid op straat, in college en gemeenteraad. Maar in welke vorm is de vraag. Het 'hoofdpijndossier' werd vorige week uitgebreid besproken in de commissie Samenleving en staat voor donderdag 7 november op de agenda van de raadsvergadering.

IJSSELSTEIN – Met de opzegging van de Stichting Fulcotheater, om de exploitatie per 1 juli 2020 te beëindigen omdat de gevraagde subsidieverhoging niet is toegekend, moet de gemeente een nieuwe exploitatievorm voor het Fulcotheater vinden. Kort onderzoek door Bureau Berenschot wijst uit dat afscheid genomen moet worden van het Fulcotheater in de huidige vorm, omdat de relatie tussen stichting en gemeente verstoord is en verantwoording en bestuursvorm van het theaterbestuur niet in orde zijn, maar ook onvoldoende zijn omschreven in de gemeentelijke subsidiebepalingen. De bedrijfsvoering lijkt gedateerd omdat niet aan marketing wordt gedaan en er geen bedrijvenclub aan het theater is verbonden.

Tegelijkertijd concludeert Berenschot dat het Fulcotheater efficiënt wordt gerund en voldoet aan de verwachtingen. De inkomsten zijn relatief hoger dan in vergelijkbare theaters en diverse kostenposten zijn lager dan gemiddeld. De huisvestingskosten – huur aan de gemeente – drukken echter zwaar op de exploitatie, terwijl een stad als IJsselstein qua grootte wel een Fulcotheater rechtvaardigt.

Berenschot is het eens met de wens van het college om het Fulcotheater aan te passen, maar een geringere subsidieafhankelijkheid is slechts beperkt en langs een geleidelijk weg mogelijk; door intensiever gebruik van het gebouw, de inzet van vrijwilligers en meer marketing. Voor commerciële verhuur is het theater niet concurrerend genoeg. Berenschot legt in het rapport drie toekomstscenario's voor: het Fulcotheater als cultuurhuis, met inpassing van de bibliotheek en muziekschool; het Fulcotheater als zalencentrum, zonder professionele voorstellingen; of optimalisering van het huidige Fulcotheater met een andere exploitant. De voorkeur heeft een Fulco Cultuurhuis, echter alleen mogelijk als de bibliotheek meedoet.
 

Huiskamer

Het college stelt als alternatief voor: het Fulcotheater als de huiskamer van IJsselstein, waarmee de Berenschotscnario's cultuurhuis en optimalisering met een andere exploitant worden samengevoegd. Daarmee wil het college de theatervoorziening behouden, maar mét een huiskamer voor alle culturele organisaties en ruimte voor ontmoeting. Het college onderzoekt de mogelijkheden om een theaterprogramma voor het seizoen 2020-2021 in te kopen binnen de huidige financiële middelen.

Een businesscase zal in het eerste kwartaal van volgend jaar gereed moeten zijn en worden opgezet vanuit de gemeente in samenwerking met de Stichting Fulcotheater, lokale culturele partijen en huidige gebruikers, experts in het culturele veld, en potentiële nieuwe gebruikers, zoals bibliotheek, museum en muziekschool.

Meer berichten