Hans Lappee stopt in december na 25 jaar als raadslid. De ex-wethouder: ''Even aan mezelf denken.'' (Foto: Lysette Verwegen)
Hans Lappee stopt in december na 25 jaar als raadslid. De ex-wethouder: ''Even aan mezelf denken.'' (Foto: Lysette Verwegen) (Foto: )

Hans Lappee heeft zijn steentje bijgedragen

Hans Lappee stopt na 25 jaar in de politiek als raadslid. Ook al vindt hij het raadslidmaatschap nog steeds een mooi vak: in de raadsvergadering van december stopt hij. "Ik vind dat ik niet meer kan brengen wat je van een goed raadslid mag verwachten. Daarom geef ik het stokje door."

IJSSELSTEIN – Lappee (53) is in de gemeenteraad een vertrouwd gezicht. Gevat, gedreven en optimistisch, zijn de kenmerken die veel collega's aan hem toeschrijven. Een spreker die zijn betogen met humor en treffende uitspraken weet te doorspekken. "Maar het vuur is eruit", constateert hij. "Het raadslidmaatschap brengt veel werk met zich mee: contacten met inwoners, met andere partijen en openstaan voor alles wat er op je politieke pad komt. En ook veel leeswerk en voorbereiding."

Toen hij in 1994 voor het eerst met GroenLinks in de raad kwam was hij 28. Vol jeugdig elan stortte hij zich vol energie in de politiek. En met een ideaal: "Ik heb altijd gezegd: 'Iedereen woont in een politiek besluit', want in de - plaatselijke - politiek wordt richting gegeven aan je woon- en leefomgeving. Daar wilde ik mijn steentje aan bijdragen, omdat er in IJsselstein nog niemand zo duidelijk stond voor het milieu, duurzaamheid en solidariteit."

Zijn hart ligt nog steeds bij duurzaamheid en het milieu. "Iedereen is onderdeel van het milieu. Je ademt het ook letterlijk in." En om klein te beginnen: "Een beter milieu begint bij jezelf. Dat geldt nog steeds. Je kunt het toepassen in woon- en werkgedrag en in je consumptie, maar ook in politieke idealen. Als wethouder heb ik dat in 2008 op de kaart mogen zetten: toen het milieubeleidsplan IJsselstein Duurzaam werd aangenomen door de raad. Sinds die tijd is duurzaamheid een punt geworden in het denken en doen van de gemeente. En ik kijk graag terug op de vele werkgroepen die in dat kader gestart zijn."

Een goed raadslid is volgens Lappee altijd met het raadslidmaatschap bezig. "Het heeft veel 'denktijd' nodig en je wordt overal aangesproken: op straat maar ook in je verenigingsleven of dat van je kinderen. Raadslidmaatschap, gezin en werk lopen door elkaar heen. Ik heb er nooit last van gehad, maar het begint me nu teveel energie te kosten. Ik wil me graag meer richten op mijn vrijwilligerswerk; bestuurlijk en in het groen."

Dat laatste in het verlengde van zijn beroep als hovenier en zijn bedrijf Natuur, Groen en Beleving. "Even aan mezelf denken en focussen op andere zaken." Zijn vertrek maakt het mogelijk dat hij Martin Spanjers opvolgt als voorzitter van GroenLinks IJsselstein . "Ik ga me daar op andere taken richten, met een ander tijdsbeslag." Hoog in zijn vaandel staan respect, liefde en begrip. Dat wil hij eenieder meegeven in een polariserende maatschappij. "Een voor mij inspirerende quote: 'Hoe ver je komt in het leven hangt af van hoe teder je bent tegenover de jeugd, hoe meevoelend met ouderen, hoe begripvol jegens zwoegers, en hoe verdraagzaam jegens de zwakken en sterken. Want eens komt de dag in je leven dat je al deze mensen bent geweest'."

Meer berichten