Foto: Foto:
De IJsselsteinse Column

Germaanse tradities

Nee, dit stukje gaat níét over Sinterklaas. Daar is al genoeg gezeur over. Ik heb een oude opname van schrijver Godfried Bomans (1913-1971). Hij fundeert onze cultuur op drie 'zuilen': Jeruzalem, Athene en Rome. Zijn wij dan eigenlijk een mediterraan volk? Geert Wilders ziet in de Nederlandse identiteit een joods-christelijke traditie, zich daarmee afzettend tegen de islam. Inconsequent, want ook die joods-christelijke traditie is hier vanuit het Middellandse Zeegebied binnengedrongen.

Voorouders die ook hier aan de IJssel woonden

Wilders en Bomans zijn onvergelijkbaar, maar hebben één ding gemeen: ze verzwijgen onze Germaanse oorsprong, die helaas is besmet door Hitlers rassenwaan, waardoor onze Germaanse voorgeschiedenis soms wordt verbonden met antisemitisme. Onterecht, want het Europese antisemitisme berust vooral op het waanidee dat 'de joden' - in plaats van de Romeinen - Christus kruisigden. Onze Germaanse voorouders, die ook hier aan de IJssel woonden, waren geen antisemieten. Van Christus en de joden hadden ze zelfs nog nooit gehoord. Nóg een misverstand: de oude Germanen waren níét primitief. Ze beheersten vaardigheden, waaronder de smeedkunst. Ze konden nog niet schrijven, zodat de arrogante Romeinse koloniaal Tacitus onze voornaamste informatiebron is. Volgens hem dronken de Germanen bier uit schedels, wat volgens mij - hoewel onsmakelijk - ook enige handigheid vereist. En ze maakten hun vrouwen inzet van gokspelen; mijns inziens een slimme manier om zonder alimentatie van een ongewenste vrouw af te komen. Het Germaanse erfgoed leefde voort in de Vikingen, die wonderen van wapensmeedkunst en scheepsbouw voortbrachten, en eeuwen vóór Columbus Amerika ontdekten. Enige trots op die voorgeschiedenis kan geen kwaad.

Rinus Verweij

Meer berichten