Lokale inzet op preventieve jeugdzorg

De jeugdhulp ligt landelijk onder vuur: er is kritiek op de hulp binnen de gemeenten, terwijl de vraag toeneemt en de kosten explosief stijgen. Een andere efficiënte aanpak is nodig en dat gaat niet ten koste van de geboden hulp.

IJSSELSTEIN – Veel fracties hadden in de raadsvergadering van 7 november kritiek op de invoering van onbetaald parkeren in de parkeergarages, vooral in het licht van bezuinigingen op de jeugdhulp in de komende jaren. Maar volgens wethouder Roks gaat het niet alleen om cijfers, maar om een visie. Werd voor de jeugdhulp in 2016 nog ruim 6 miljoen euro uitgetrokken; vanaf 2017 steeg dat bedrag jaarlijks met circa een miljoen euro tot 9,7 miljoen dit jaar. "Het is onverantwoord en onmogelijk om op deze manier door te gaan. Daarom willen we met een efficiëntere stapsgewijze aanpak in 2022 terug zijn op 8,6 miljoen; het acceptabele niveau van 2018", aldus Roks. In 2015 besteedde de rijksoverheid de jeugdhulp uit aan de gemeenten, met minder geld dan er vanuit Den Haag aan werd uitgegeven. De kostenstijging kwam vervolgens op het bord van de gemeenten terecht. "Om deze stijging te stoppen én maatwerk jeugdhulp te leveren moeten we inzetten op preventie en voorkomen dat kinderen in het traject van dure jeugdhulp terecht komen."

Lokale aanpak loont
Wat Roks betreft moet er nog meer lokaal worden geregeld: "Met een gespecialiseerde praktijkondersteuner bij de huisartsen, om vroegtijdig met ouders en kinderen in gesprek te gaan en om begeleiding te bieden. Dat voorkomt dat kinderen te snel worden doorverwezen en uit hun vertrouwde omgeving worden gehaald." Roks noemt ook het zorgarrangement dat al op SBO de Wenteltrap bestaat: "School, ouders en jeugdteam trekken samen op om vroegtijdig zorgvragen op te pakken." Daarnaast: "Buurtgezinnen; steungezinnen die op vrijwillige basis kinderen een aantal dagdelen opvangen om de ouders te ontlasten. Leuk voor de kinderen en fijn voor de ouders." Inzetten op deze aanpak voorkomt dat kinderen in de dure jeugdhulp terecht komen. "Dat kost per kind al snel 120.000 euro per jaar. Tien kinderen in deze hulp drukt al voor 1,2 miljoen op het budget van 9,6 miljoen, terwijl er in 2018 al 1.048 IJsselsteinse kinderen jeugdhulp nodig hadden." En het aantal stijgt: "In de eerste twee kwartalen van dit jaar hadden 917 kinderen jeugdhulp nodig." Er is inmiddels al een verschuiving bereikt van 12 procent minder kinderen naar de zware zorg. "Deze inzet loont." Roks is niet blij met aangekondigde maatregelen uit Den Haag om weer een deel van de zorg naar de rijksoverheid te trekken. "We moeten juist meer lokaal doen en maatwerk leveren. En dat kan prima voor 8,6 miljoen in 2022 in IJsselstein." En zijn belangrijkste doel: "Dat is ook veel beter voor de ouders en de kinderen die in hun vertrouwde omgeving van hun gezin en vriendjes kunnen blijven."

Meer berichten