Gemeente wil goed met Fulcotheater in gesprek

IJSSELSTEIN – Kennismaking met wethouder Roks als portefeuillehouder en een brief van de gemeente moeten ruimte scheppen voor goede onderhandelingen met het Fulcotheater over de toekomst van het theater aan de Overtoom.
In een brief aan directeur Caris van Fulcotheater spreekt het college zijn waardering uit voor de inspanningen van Caris. Ook worden de zorgen om de toekomst van het personeel gedeeld en wil het college zich inzetten voor een continuering binnen de vernieuwde kaders. Tevens steekt het college de hand in eigen boezem waar het de irritatie betreft die van gemeentezijde is gevoed: 'U gaf aan de trots te missen van het college richting het Fulcotheater. Die trots is er wel degelijk, maar u geeft terecht aan dat die is onderbelicht in de recente contractbespreking, die ons niet nader tot elkaar bracht, maar wederzijdse irritatie heeft gevoed.' Het kennismakingsgesprek met Roks heeft deze week plaatsgevonden en ging met name over de toekomst. 'En dat brengt ons tot de wederzijdse intentie om die ook samen te verkennen', staat in de brief te lezen.
In de brief is de opdracht van de gemeenteraad vastgelegd om de subsidie van 672.000 euro voor een jaar verlengen, en worden stappen en afspraken voor het vervolgproces beschreven. Het college hoopt eind december van Caris te vernemen of het Fulcotheater samen verder wil optrekken, in het belang van IJsselstein.

Meer berichten