Voorlichting over woningisolatie bij particulieren

Lopik - De Stichting Duurzaam Lopikerwaard start in 2020 een project om woningisolatie van
particuliere woningen te stimuleren. Dit project is mogelijk dankzij een subsidie van de
rijksoverheid.

Het gaat om de Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik (RRE).
Deze subsidie is eind 2019 door de stichting aangevraagd in samenwerking met de
gemeenten Lopik, Oudewater, Montfoort, IJsselstein en Bunnik. Voor de gemeente Lopik is
in 2020 een bedrag van € 63.000 beschikbaar gekomen. Dit bedrag zal o.a. ingezet worden
om huiseigenaren te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis. Daarbij
gaat het bijvoorbeeld om het inregelen van de cv-installatie, het aanbrengen van
radiatorfolie en tochtstrips of het plaatsen van led-lampen. Daarnaast gebruiken gemeenten
de regeling om advies te geven aan huiseigenaren over energiebesparende maatregelen,
zoals dak-, raam- of gevelisolatie. Daartoe zullen een groot aantal
voorlichtingsbijeenkomsten in alle kernen van Lopik georganiseerd worden. Ook zullen er
vouchers om energiebesparende maatregelen te treffen aan huiseigenaren worden
verstrekt.
Op de bijeenkomsten kunnen particuliere woningeigenaars tips krijgen om geld te besparen
en het wooncomfort te verhogen door middel van woningisolatie en andere
energiebesparende maatregelen. Zo zal er ook aandacht besteed worden aan het
energiezuinig laten inregelen van verwarmingssystemen en radiatoren.

De exacte data van de bijeenkomsten zal te zijner tijd bekend gemaakt worden, o.a. in de regionale pers.

De RRE is onderdeel van de uitvoering van de Urgenda-uitspraak. Het kabinet informeerde
op 28 juni 2019 de Tweede Kamer hierover. Het kabinet beziet de uitvoering van de
Urgenda-uitspraak in samenhang met de maatregelen die het kabinet richting 2030 wil
nemen in het kader van het Klimaatakkoord. Zij wil de benodigde maatregelen voor de
uitvoering van de Urgenda-uitspraak dan ook inzetten om een snelle start te maken met het
reduceren van de CO2-uitstoot.

Meer berichten