Week van gebed 2020 in Lopik

"Buitengewoon"is dit jaar het thema van de wereldwijde gebedsweek voor de eenheid van de christenen, die plaatsvindt van 19 tot en met 26 januari. Het thema is dit jaar aangereikt door de kerken van Malta.

Ook in Lopik willen de gebedskringen van verschillende kerken in die week hier aandacht aan besteden, telkens wordt er een dagthema behandeld dat verband houdt met het centrale thema:

Zondagavond 19 jan. in het Verenigingsgebouw ( huiskamer) in Jaarsveld

Maandagavond 20 jan. in een zaal vande Schaapskooi in Lopik

Dinsdagavond 21 jan. in een zaal van de Brugkerk in Lopik.

Woensdagavond 22 jan. in de pastorie in Cabauw.

Donderdagavond 23 jan. in de Ark in Lopikerkapel

De avonden beginnen om 20.00 uur en hebben muzikale begeleiding. Iedereen is van harte welkom om mee te praten, zingen, bidden of gewoon luisteren.

Meer informatie, kijk op www.weekvangebed.nl.

Meer berichten