Nog even en dan zullen de wieken van de Cabauwse Molen worden afgehaald om gerestaureerd te worden.
Nog even en dan zullen de wieken van de Cabauwse Molen worden afgehaald om gerestaureerd te worden. (Foto: )

Restauratie Cabauwse Molen zeker gesteld

Cabauw - De Middelste Molen in Cabauw kan volledig gerestaureerd worden. De provincie Utrecht heeft besloten om Stichting De Utrechtse Molens vanuit het Parelfonds een bedrag toe te kennen van € 105.357 voor de restauratie van deze molen. 

Samen met de bedragen die Utrechts Landschap via fondsen en particulieren heeft geworven en Stichting Vrienden van de Cabauwse Molen bij elkaar heeft gebracht, is nu het benodigde bedrag voor de restauratie behaald.

Begin 2019 moest Utrechts Landschap de Middelste Molen in Cabauw (bij Lopik) stilzetten. De monumentale Pot-roeden waren in slechte staat en het risico was groot dat ze zouden breken. Er bleken meer problemen te zijn, waarop Utrechts Landschap een restauratieplan maakte en startte met het werven van fondsen voor de restauratie.

In 2019 zijn de voor- en achterwaterloop al onder handen genomen. Het laatste deel van het werk aan de achterwaterloop wordt in het voorjaar van 2020 afgerond.

Met de toezegging van het Parelfonds is ook zekergesteld dat de tweede fase van de restauratie uitgevoerd kan worden. De voorbereidingen daarvoor vinden momenteel plaats. Naar verwachting zal de molenmaker begin april beginnen met de restauratie. Allereerst zal hij de Pot-roeden verwijderen om deze in zijn werkplaats te restaureren. Dit is het meest ingrijpende van de restauratie, want dit betekent dat er gedurende een paar maanden de molen zonder wieken in het landschap staat. Daarnaast zullen er werkzaamheden plaatsvinden aan het gaande werk (de draaiende onderdelen zoals het bovenwiel), het staande werk (herstel van houtwerk) en wordt de molen in zijn geheel geschilderd. Als alles volgens planning verloopt, zal de molen in het najaar weer kunnen draaien en malen.

Veel donaties

Het afgelopen jaar ontving Utrechts Landschap bijdragen voor de restauratie van het Molenfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, TBI fundatie fonds, Stichting De Versterking, Stichting Dioraphte en Rabobank Utrechtse Waarden e.o. Daarnaast doneerden veel donateurs van Utrechts Landschap voor de restauratie en hielden de ‘Vrienden van de Cabauwse Molen’ een aantal zeer succesvolle wervingsacties.

De Middelste Molen is eigendom van Stichting De Utrechtse Molens. Deze stichting besteedt het onderhoud en beheer van haar molens uit aan Utrechts Landschap.

Meer berichten