Gemeentelijke enquête: wat is uw ideale snelfietsroute?

De gemeente doet haar best om de drukste fietsroutes te verbeteren. De aanleg van een snelfietsroute tussen IJsselstein, Nieuwegein en Utrecht kan er aan bijdragen dat meer mensen de fiets pakken voor bijvoorbeeld woon-werk-verkeer.

IJsselstein - De gemeente IJsselstein zoekt samen met de provincie naar het beste traject voor een snelfietsroute en hoort graag de mening van de inwoners. Welke route zou u kiezen? Wat maakt een route aantrekkelijk om te fietsen? En is een brug in het traject voor u ook letterlijk een brug te ver?
De provincie heeft zeven snelfietsroutes bepaald waar veel fietsers profiteren van verbeteringen. Ook tussen de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein onderzoekt de provincie de aanleg van een snelfietsroute. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om vanuit IJsselstein naar Nieuwegein of Utrecht te fietsen. Of juist in omgekeerde richting, bijvoorbeeld vanaf het station. Dat draagt bij aan het verminderen van files op de weg. Een snelfietsroute verbetert bestaande fietspaden en koppelt deze aan elkaar, zodat fietsers ongehinderd, veilig, snel en comfortabel kunnen doorfietsen. Om wensen in kaart te brengen heeft de gemeente een enquête laten opstellen. De knop 'Snelfietsroute' onder 'nieuws' op de gemeentelijke website leidt door naar de desbetreffende site van onderzoeksbureau DUO Market Research.

Meer berichten