Buurtbemiddeling hard nodig in coronatijd

IJSSELSTEIN/LOPIK – Politie en woningbouwcorporaties verwachten dat het aantal burenruzies de komende tijd zal toenemen, omdat mensen aan huis zijn gebonden en het rumoer in en om de woningen toeneemt. Dat kan leiden tot onderlinge spanningen, irritaties en zelfs burenruzies. Omdat buurtbemiddelaars nu niet op bezoek kunnen komen om te bemiddelen bij conflicten tussen buren, worden er andere mogelijkheden geboden. Belangrijk is in elk geval om boosheid of frustratie niet op te kroppen. Tips om zelf een oplossing te zoeken zijn te vinden op www.stichting-pulse.nl/burenoverlast.
Daarnaast biedt Buurtbemiddeling telefonisch een luisterend oor en advies. Bel met Jette Bertels via 06-47920229 of Linda Scheenloop via 06-58070279 of mail naar: buurtbemiddeling@stichting-pulse.nl.

Meer berichten