Hoe vieren we nu Pinksteren in IJsselstein?

IJsselstein -  Het Pinksterweekend wordt door velen op verschillende manieren gevierd. Wanneer het mooi weer is trekken we er met z’n allen op uit. Maar Pinksteren betekent meer. 

Namens het IKO, het Inter Kerkelijk Overleg bieden we u een film aan. Dit ter bemoediging in deze voor allen moeilijke tijd. Uitgaan gaat met beperkingen. Kerken zijn gesloten. Maar ondanks dat wil het IKO een bemoediging de wereld insturen. Pinksteren het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Het verhaal is in de Bijbel te lezen in het boek Handelingen 2:1-4 De bemoediging namens de kerken in IJsselstein kunt u vinden met de link: https//youtu.be/SiNI0 GKc8Q

Meer berichten