Raad weer fysiek bijeen op 2 juli

IJSSELSTEIN - De gemeenteraad van IJsselstein heeft inmiddels enkele succesvolle digitale commissie- en raadsvergaderingen gehouden. Arnout van Kooij, griffier van IJsselstein: “Natuurlijk was het voor iedereen wennen maar gebleken is dat we een zeer gedisciplineerde raad hebben in IJsselstein en nagenoeg iedereen zonder noemenswaardige (technische) problemen mee kon doen. Voor insprekers hadden we een speciale inbel gelegenheid en publiek kon de vergaderingen live volgen via ons raadsinformatiesysteem.” Patrick van Domburg, burgemeester: “Goed dat het democratisch proces digitaal voortgang kon vinden, maar beter en prettig dat we elkaar nu weer in onze eigen raadzaal kunnen ontmoeten, uiteraard met in achtneming van de anderhalve meter”.

Raadsleden begonnen elkaar en vooral de live-interactie wel te missen en daarom heeft presidium van IJsselstein de griffier en burgemeester gevraagd om de raad van 2 juli weer fysiek te organiseren. Op de agenda van deze raad staan onder meer de algemene beschouwingen, de jaarrekening en de kadernota van IJsselstein.

Door publieke tribune te verwijderen en hier op 1,5 meter afstand “zitjes met tafels” te plaatsen kunnen alle raadsleden plaatsnemen in de raadzaal. De fractievoorzitters zitten op hun reguliere raadszetel, de voorzitter van de raad en de griffier hebben een eigen desk. De wethouders kunnen plaatsnemen wanneer hun agendapunt besproken wordt. Vrije inloop van toeschouwers is niet mogelijk, maar zij kunnen via de livestream de vergadering volgen. https://ijsselstein.raadsinformatie.nl/

Daarmee is ook de raad van IJsselstein weer fysiek bijeen!

Meer berichten