Schaduwrijke hofjes


Foto:
De duurzaamste column

Schaduwrijke hofjes

De kleurige parapluutjes die de afgelopen jaren het centrum in de zomermaanden opfleurden, leverden schaduw ter grootte van, pakweg, een postzegel. De pluutjes hingen er natuurlijk alleen maar voor de sier en de vrolijke noot, niet voor verkoeling. Het moment is waarschijnlijk niet ver meer dat enorme canvas doeken de winkelstraten in de binnenstad overschaduwen, een beeld dat menigeen kent uit zuidelijke landen. Of dat gaat helpen? Te vrezen valt dat de hittestress in het centrum met die canvas schaamlappen niet zal wijken. Eerherstel voor de hofjes, daar is volgens mij veel meer van te verwachten.

Het is hoog tijd voor herstel van het natuurlijk erfgoed

Een ‘hof’ is een ‘omsloten stuk grond, met bloemen, boomen en andere gewassen beplant’ (WNT) en in Vlaanderen is ‘hof’ het gewone woord voor ‘tuin’. Welnu, loop voor de grap eens rond op Agterhof, Vingerhoekhof, Kloosterhof en - wat er nog van over is - Koningshof. Met bloemen, bomen en andere gewassen beplant? Om een voorstelling te maken hoe deze hofjes ooit waren ingericht, is een blik op oude vogelvluchtkaarten of kadastrale kaarten voldoende. Een zwart-witluchtopname van IJsselstein van rond 1930 geeft een haarscherp realistisch beeld: de rijkdom aan bomen in de binnenstad is hartverwarmend om te zien, langs grachten en straten, in tuinen en in de hofjes. Naast restauratie van waardevolle historische panden in en om de binnenstad, is het nu hoog tijd voor herstel van het natuurlijk erfgoed. Het terrein van monumentenzorg en materieel erfgoed is inmiddels algemeen bekend en gewaardeerd in IJsselstein, door bewoners en bezoekers. Het historisch groen van de stad heeft evenveel recht op waardering en draagt bovendien geweldig bij aan de leefbaarheid.
Agnes Jonker
KlimaatneutraalIJsselstein.nl


Meer berichten