IJsselstein met op de voorgrond de Hoge Biezenpolder. Links van de televisietoren een groot gedeelte van Zenderpark. (Foto: Bart Rietveld)
IJsselstein met op de voorgrond de Hoge Biezenpolder. Links van de televisietoren een groot gedeelte van Zenderpark. (Foto: Bart Rietveld) (Foto: )

Thema-avond: Van oude polder naar nieuw Zenderpark

  Historie

De grootste en jongste woonwijk van IJsselstein is Zenderpark. Meer dan 10.000 mensen wonen hier in negen 'deelbuurten'. Het is de grootste planmatige uitbreiding uit de geschiedenis van de stad. Maar hoe was het voor die tijd?

IJsselstein - De bouw van Zenderpark startte in 1995 en is in 2012 afgerond. De Hoge Biezenpolder waarin de wijk ligt kent echter een oude geschiedenis die teruggaat tot de dertiende eeuw. Het is de laatste aanleg van de oude ontginningen rond IJsselstein. Vóór die tijd bepaalde de grilligheid van de onbedijkte rivieren Lek en Hollandse IJssel hier het aanzicht. Het was een prachtige wildernis die doet denken aan delen van de huidige Biesbosch. Het is de periode waarin de 'matten- of stoelenbies' hier welig groeide. De naam 'Biezenpolder is hiervan afgeleid. Al snel na de ontginning werd het gebied opgedeeld in een noordelijk gedeelte, de 'Lage Biezen' ten westen van de stad en de 'Hoge Biezen' ten zuiden van de stad.
Deze 'Hoge Biezen' bleven tot 1850 vrijwel onbewoond. De Hoge Biezendijk fungeerde enkel als dijklichaam om overstromingen vanwege doorbraken van rivierdijken te keren. In de 15e en 16e eeuw was de polder grotendeels in handen van geestelijke instellingen en particulieren. Na 1580 kon de baron van IJsselstein zelfstandig beschikken over de polder. Naast de veeteelt kwam hierdoor de 'griendcultuur' op. De natte en relatief lage kleigronden leenden zich hier goed voor. Het leverde veel werkgelegenheid op. Na 1850 werden ook boomgaarden aangelegd. In de jaren '30 kreeg NOZEMA - Nederlandsche Omroep-Zendermaatschappij - interesse voor dit gebied. De natte klei en de centrale ligging in het land maakten het tot de ideale plek om zendmasten neer te zetten. Vanaf die tijd veranderde het landschap naar een woud van masten gevormd door de Wereldomroep en de Gerbrandytoren. De grienden verdwenen en tussen de masten liepen de koeien. Na het vertrek van de Wereldomroep in 1985 kreeg de polder korte tijd zijn 'oude' aanzicht terug om vanaf 1995 grotendeels plaats te maken voor de woonwijk.

De Historische Kring IJsselstein neemt je donderdag 31 oktober in het bewaard gebleven mooie zendgebouw van Nozema aan de Merkelbachlaan mee naar de tijd van vóór de wijk en de tijd van de aanleg. Verteller, Bart Rietveld, opgegroeid tussen de zendmasten, boomgaarden en weilanden van de Hoge Biezen, brengt het verhaal met woord en beeld vanuit eigen beleving. Aanvang om 20.00 uur. Het gebouw is open vanaf 19.30 uur. Aanmelden via de website van de Historische Kring IJsselstein: www.hkij.nl.

Meer berichten