Logo zenderstreeknieuws.nl

Stakingsactie Primair Onderwijs / Onderwijsdag Trinamiek 5 oktober 2017

  Ingezonden

5 Oktober is een bijzondere dag. Enerzijds vanwege de door het PO-front uitgeroepen stakingsdag, anderzijds vanwege de door de stichting ‘Trinamiek’ georganiseerde jaarlijkse Onderwijsdag.

Het lerarentekort loopt snel op. De burn-out percentages in de sector zijn de hoogste van Nederland. De salarissen blijven mijlenver achter bij vergelijkbare beroepen. Het is CODE ROOD in het basis- en speciaal onderwijs. De politiek aarzelt om werk te maken van een aantrekkelijker beroep, met een eerlijk salaris en een lagere werkdruk. Tijdens de actiedag van 27 juni waren er mooie woorden, vage beloften en tot nu toe weinig daden. Daarom roept het PO-front alle leden in het primair onderwijs op om op de dag van de leraar, donderdag 5 oktober, de hele dag te staken.

Deze stakingsdag valt ongelukkigerwijze samen met de jaarlijkse Onderwijsdag voor het personeel van de stichting ‘Trinamiek’. De dag staat in het teken van de start van ‘een uniek Trinamiek - CmK-traject’ waaraan alle scholen van ‘Trinamiek’ gedurende 3 jaar deelnemen. Daarmee is de Onderwijsdag ook een mooie start van het betekenis geven aan de kernthema’s van het koersplan van ‘Trinamiek’: Boeiend onderwijs, Pedagogisch tact en Samen.

Het samenvallen van stakingsdag en onderwijsdag zorgt voor een lastig dilemma: ga ik nu staken of geniet ik van een inspirerende dag voor Boeiend onderwijs?

De oplossing is, dat de helft van het personeel naar het Zuiderpark in Den Haag reist, terwijl de andere helft naar Hotel Vianen gaat. De aldaar aanwezigen willen aan het begin van de onderwijsdag ‘lawaai’ maken om in uw aanwezigheid en die van de landelijke en regionale pers aandacht te vragen voor onze gerechtvaardigde wensen. Zo willen wij ook onze collega’s in Den Haag steun betuigen.

Wij nodigen u van harte uit om bij onze ‘storm van protest’ aanwezig te zijn. U bent vanaf 8.30 uur welkom in de New Yorkzaal van Hotel Vianen, Prins Bernhardstraat 75, 4132 XE te Vianen. Graag vernemen wij van u of u van de uitnodiging gebruik wilt maken.

Met vriendelijke groet,

namens de projectgroep ‘Kunst en Cultuur’ van de Stichting ‘Trinamiek’,

Ben van der Werf

Reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox