<p>Wethouder Johan van Everdingen en Jasper de With openen het museum op middeleeuwse wijze. Met zwaarden. (Foto: Bas Buisman)&nbsp;</p>

Wethouder Johan van Everdingen en Jasper de With openen het museum op middeleeuwse wijze. Met zwaarden. (Foto: Bas Buisman) 

(Foto: Bas Buisman)

Archeologische vondsten in nieuw Museum Lopikerkapel

  Nieuwsflits

Lopikerkapel heeft sinds zaterdag een eigen museum! Stichting Lopikerkapel heeft namelijk, mede dankzij lokale sponsoren, een deel van eerder opgegraven archeologische vondsten naar Lopikerkapel terug kunnen halen. Het museum is gevestigd in Buurthuis d’ Ouwe School.

Lopikerkapel - Het museum is zaterdag geopend door wethouder Johan van Everdingen en Jasper de With, eigenaar van het perceel achter Lopikerweg Oost 154 waar de vondsten uit de 14e en 15e eeuw zijn opgegraven. De openingshandeling werd geheel in middeleeuwse stijl gedaan. Niet met een flauwe schaar, maar met heuse zwaarden baanden de heren zich een weg naar de toegang van het museum. In het museum ligt een groot deel van de vondsten, allen overblijfselen van de vroegere versterkte Hofstede te Vliet. De Hofstede was, voor zover nu bekend, het in 1314 eerstgenoemde van twee weerbare - verdedigbare- huizen van het gerecht Zevenhoven, en samen met het nog bestaande Huis te Vliet de oorsprong van het huidige Lopikerkapel
De opgravingen zijn in de jaren ‘80 van de vorige eeuw uitgevoerd door de werkgroep Zuidwest Utrecht onder leiding van R.J. Ooijevaar. Ooijevaar heeft deze vondsten vele jaren geëxposeerd op zijn archeologische zolder in IJsselstein.
De Hofstede is in de 15e eeuw verloren gegaan, maar laat een zeer bijzondere erfenis na. Een deel van de vondsten is opgenomen in de collectie van het Rijksmuseum van Oudheidkunde in Leiden. Stichting Lopikerkapel is heel blij dat een ander deel nu toch weer dicht bij de roots te bewonderen is. Buurtvereniging Lopikerkapel heeft belangeloos een ruimte beschikbaar gesteld.
Stichting Lopikerkapel is er enorm trots op dat het samen met haar ‘werkgroep archeologische vondsten’ en vele lokale sponsoren is gelukt dit museum tot stand te brengen. De eerste prioriteit van Stichting Lopikerkapel ligt immers bij het bevorderen van het cultuurhistorisch besef in de regio. ‘’Wat is er nu mooier dan de roots van je leefomgeving met eigen ogen te kunnen bekijken.’’

Openstelling

Museum Lopikerkapel is gevestigd in buurthuis d’Ouwe school aan de Lopikerweg Oost 181 en is tijdens openstelling van het buurthuis op zaterdagen tussen 16.00 en circa 20.00 uur te bezoeken. Ook is het mogelijk om op andere momenten een (privé) bezoek te brengen. Neem voor het maken van een afspraak contact op met de stichting via www.stichtinglopikerkapel.nl. De vrijwilligers van de werkgroep archeologische vondsten doen graag de deur voor u open.

Meer berichten