<p>Een vijftal teams van vrijwilligers op verschillend taalniveau boog zich vorige week over de brieven van diverse organisaties om de teksten beter leesbaar te maken. (Foto: Lysette Verwegen)</p>

Een vijftal teams van vrijwilligers op verschillend taalniveau boog zich vorige week over de brieven van diverse organisaties om de teksten beter leesbaar te maken. (Foto: Lysette Verwegen)

(Foto: )

De brievenwasserette zorgt voor duidelijke teksten

  Nieuwsflits

Wat er gebeurt in een brievenwasserette? Brieven van de gemeente, overheid, organisaties en bedrijfsleven worden er ontdaan van moeilijk begrijpbare teksten en overbodige woorden. Het resultaat: brieven die voor iedereen makkelijk te lezen zijn.

IJSSELSTEIN – De brievenwasserette wordt jaarlijks georganiseerd door de bibliotheek. De ingebrachte brieven worden beoordeeld door taalvrijwilligers, een taalcoach, deelnemers die Nederlands leren vanuit hun buitenlandse achtergrond en deelnemers die nog niet zo taalvaardig zijn. En dat levert opmerkingen op waarmee de organisaties hun voordeel kunnen doen. Zo blijkt veel vakjargon te worden gebruikt, wordt in sommige brieven wel heel veel informatie gegeven, staan er moeilijke woorden in of zijn de zinnen te lang en te moeilijk. Kortom: “De gemiddelde brief is van een hoger taalniveau dan voor de gemiddelde Nederlander prettig leest”, concludeert projectcoördinator Joni Reiche van het Taalhuis in de bibliotheek. Ze hoort regelmatig dat het korter en simpeler kan. "Ook ontbreken vaak contactgegevens en zijn Engels woorden en beeldspraak onbegrijpelijk. Veel organisaties volgen de gegeven adviezen op en passen hun brieven en teksten aan."

Meer berichten