<p>Klaas Verschuure: &quot;Juist op dit moment zijn er volop mogelijkheden om je te ori&euml;nteren op een nieuwe loopbaan.&quot; (Foto: Robert Oosterbroek)</p>

Klaas Verschuure: "Juist op dit moment zijn er volop mogelijkheden om je te oriënteren op een nieuwe loopbaan." (Foto: Robert Oosterbroek)

(Foto: )

Veel vacatures in zorg, ICT en bouw

  Nieuwsflits

Ondanks de coronacrisis nam het aantal banen in de gemeente Utrecht de afgelopen jaren verder toe. Van 262.536 in 2018 en 273.626 in 2019 tot 281.075 banen in 2020. Belangrijke kanttekening hierbij is dat een deel van de banen overeind wordt gehouden door de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO). Tijdens de komende periode van versoepelingen moet blijken of de werkgelegenheid ook zonder steunmaatregelen blijft groeien.

UTRECHT – De gemeente Utrecht lanceerde eind 2020 een maatregelenpakket om de negatieve effecten van corona op de stad te dempen en herstel te bevorderen. “Een van de maatregelen is het tegengaan van leegstand in de binnenstad”, verklaart wethouder Klaas Verschuure (Economische zaken). “Ook onderzoeken we de mogelijkheden om mensen te laten omscholen, zodat ze aan de slag kunnen in sectoren waar veel vacatures zijn. De zorg, ICT, bouw, techniek en het onderwijs bijvoorbeeld. Het maatregelenpakket wordt op dit moment uitgewerkt en uitgevoerd. We hopen hier de komende maanden de effecten van te zien.”

Een aantal ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid is door de coronacrisis juist versneld. “Denk maar aan alles wat te maken heeft met thuiswerken, digitalisering en online shoppen”, vervolgt Verschuure. “Daarnaast zijn er ook enkele aandachtspunten sterker zichtbaar geworden. Zoals de kwetsbaarheid van zelfstandigen en schijnzelfstandigen en het belang van goede zorg voor de binnenstad. Daarom hebben we als doel gesteld om de binnenstad na de pandemie nog meer een plek van ontmoeting te maken, in plaats van enkel een locatie voor verkoop. Van ‘place-to-buy’ naar ‘place-to-be-and-buy’. We willen de mogelijkheden uitbreiden en meer ruimte bieden aan bijvoorbeeld cultuur, woningen - ook boven winkels - en innovatieve concepten.”

Ondanks de groei in werkgelegenheid en de creatieve toekomstplannen, neemt ook het aantal Utrechters dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering toe. Voor de coronacrisis ontvingen 9.318 mensen een uitkering, in april 2021 waren dit er 9.865. Op basis van de ramingen van het Centraal Planbureau wordt verwacht dat er eind 2022 nog eens duizend bijstandsuitkeringen zijn bijgekomen. “Het is een moeilijke periode als je nu werkloos raakt, of voor het eerst op zoek gaat naar een baan”, erkent de wethouder. “In sommige sectoren zul je niet snel werk vinden. Maar zoals gezegd zijn er ook sectoren waar ze om mensen staan te springen. Juist op dit moment zijn er volop mogelijkheden en middelen om je te oriënteren op een nieuwe loopbaan. Volgens mij is dat het overwegen zeker waard. Als gemeente hopen we zoveel mogelijk inwoners te helpen bij het vinden van een nieuwe baan of ander werk.”

Volgens recente cijfers van het UWV is het aantal WW-uitkeringen in de regio Utrecht vorige maand met 7,5 procent afgenomen in vergelijking met april vorig jaar.

Bert Nijenhuis

‘Een maatregel is het tegengaan van leegstand in de binnenstad’

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden